Nyheter

Cementa utökar den gasdrivna fordonsflottan med XR Logistik AB

I ambitionen om grönare transporter utökar Cementa med hjälp av sin kontrakterade transportör XR Logistik AB sin gasdrivna fordonsflotta med ytterligare en bil. Den nya bilen drivs på 100 procent biogas och är en del i utvecklingen av att minska koldioxidutsläppen inom tunga transporter.

Gasbilen med budskapet ”På väg mot ett hållbart byggande” är en blålackerad lastbil Volvo FH460 LBG. Den kommer att utgå från Cementas fabrik i Skövde och leverera cement till företagets kunder i Västsverige.

Biogasen levereras av energibolaget Gasum som tillsammans med sina samarbetspartners främjar utvecklingen av ett koldioxidneutralt samhälle på land och till sjöss.

– Biogas, eller LBG som gasen kallas, är en bra som drivmedelslösning för bland annat tung landsvägstrafik. Med LBG som drivmedel minskar Cementas nya gasbil koldioxidutsläppen med upp till 90 procent, säger Claes Westling, försäljningschef på Gasum.

Med dagens teknik är gasdrift ett av de mest effektiva och snabba sätten att minska koldioxidutsläppen inom tunga transporter. I stället för att tankas med diesel drivs lastbilens förbränningsmotor med biogas.

– Det är mycket glädjande att få ta vidare ett vinnande koncept. Vi hoppas att även våra transportörer ser fördelarna med den här utvecklingen och att vi på allvar kan minska klimatpåverkan inom tunga transporter, säger Mikael Odlöw, vice försäljningschef på Cementa.

Biogas består till största del av metan. Gasen är helt förnybar och framställs av biomassa – avfall från livsmedels-, jordbruks- och skogsindustrin. Biogas används till produktion av värme och el eller som fordonsgas. Därmed bidrar biogas i mindre grad till växthuseffekten.

Andra miljömässiga fördelar med biogas jämfört med diesel är att en gasmotor släpper ut färre partiklar, mindre kväve och att de bullrar mindre.

De gasdrivna lastbilarna ägs och drivs av Tommy Bremans Åkeri AB i Skövde, en leverantör till XR Logistik AB.