Nyheter

Logicenters nya logistikanläggning i Bålsta blir en toppmodern storinvestering

I augusti 2019 tog Logicenters första spadtaget till Axfoods nya storskaliga och toppmoderna logistikanläggning i Bålsta. 2023 räknar Logicenters med att Dagab, som är Axfoods inköps- och logistikbolag, ska kunna ta den nya fastigheten i drift.

 Den nya logistikfastigheten byggs och kommer även att ägas av NREP Logicenters. Målsättningen är att fastigheten ska miljöcertifieras enligt BREEAM-SE. Här planeras bland annat en solcellsanläggning på taket. Fastigheten blir trettio meter hög och får en samlad yta på ca 120 000 kvadratmeter, vilket gör den till en av Europas största logistikanläggningar. Några faktorer som gör den nya logistikfastigheten till en av de modernaste i sitt slag i Sverige är olika temperaturzoner med kult, fryst och tempererat lager samt att hela anläggningen blir högautomatiserad.

–Storskaligheten är den i särklass största utmaningen i det här projektet. Vi upphandlar just nu stora entreprenader och räknar med att drygt tvåhundra byggnadsarbetare kommer att vara verksamma i projektet parallellt. Det krävs mycket planering och koordinering för att vi ska kunna nå projektets mål vad gäller hållbarhet, tidsplan och kvalitetsnivå, säger Eva Sterner, utvecklingschef för NREP Logicenters.

En av Axfoods hittills största investeringar

Anläggningen byggs i Lundbyområdet strax utanför Bålsta nordväst om Stockholm. Läget är självklart valt med största omsorg, närheten till E18 och Stockholm är förstås helt avgörande för att den framtida logistikanläggningen ska bli en god investering för Axfoods butiker och e-handelsverksamhet. Lageranläggningen är en av Axfoods hittills största investeringar och målsättningen är att anläggningen ska stärka bolagets långsiktiga konkurrenskraft genom att skapa en flexibel, effektiv och hållbar logistikkedja.

Första etableringen för Logicenters på Håbo Logistikområde

I oktober 2019 inleddes pålningsarbetet inför byggnationen av den nya fastigheten. Det avslutades i april i år, då byggarbetet kunde inledas. I juni i år inleds stomarbetet. Anläggningen är NREP Logicenters hittills största projekt. En ambition är att det ska generera värdefull kompetens och erfarenhet av att bygga storskaliga logistikanläggningar med fokus på just dagligvaror.

–Axfoods nya anläggning är den första etableringen på Håbo Logistikområde, som ligger i direkt anslutning till E18. Målsättningen är att Håbo Logistikområde så småningom ska utvecklas till en fullskalig logistikpark. Hela byggnaden anpassas förstås utifrån den höga automationsgraden, den påverkar alltifrån elförsörjning till belysning och kontorsytornas planlösning, säger Eva Sterner.

FAKTA:

Tidplan: augusti 2019-juli 2023

Byggherre: NREP Logicenters

Bild: NREP Logicenters

Bild1: Axfoods nya logistikanläggning byggs strax utanför Bålsta.

Bild: NREP Logicenters

Av: Annika Wihlborg