Nyheter

Säker belysningsinfrastruktur med Roch-metoden

Provningsföretaget Roch Services AB utför stabilitets- och hållfasthetsprovning av stolpar och master i hela Norden. Med den unika Roch-metoden registreras mätvärden och data som ger pålitlig information om stolpens eller mastens stabilitet och hållfasthet, inklusive fundament och omkringliggande mark.

Roch Services stabilitets- och hållfasthetsprovning bygger på en patenterad metod för oförstörande provning av stolpar och master.

– Metoden är unik. Samtliga kritiska områden som exempelvis svetsskarvar, luckor, fundament och omkringliggande mark testas för strukturell stabilitet och hållfasthet. Detta ger oss en tydlig bild av hur hela enheten mår, utan att behöva gräva upp stolpen, berättar Alrun Griepenkerl på Roch Services. Vi upptäcker stolpar som behöver rustas eller bytas ut men lika viktigt är det att identifiera stolpar som inte behöver åtgärdas eftersom detta skonar både ekonomi och miljö, samtidigt som det förlänger livscykeln för befintliga stolpar.

Den mobila provningsutrustningen kan användas i princip var som helst och för olika material. En finreglerad hydraulisk enhet belastar stolpen eller masten med en kontinuerligt tilltagande kraft som simulerar den naturliga vindlast stolpen utsätts för. Stabilitets- och hållfasthetsprovningen består av ett tryckmoment och ett dragmoment. Förutom traditionella belysningsstolpar testar vi även specialstolpar, belysningsportaler och höga belysningsmaster vid t.ex. idrottsarenor och flygplatser .

– Med hjälp av Roch-metoden kan vi skapa kostnadseffektiva lösningar för kunden, speciellt i större, löpande kommunala projekt.

Utöver det möjliggör vi för kommunen att ha en övergripande bild av dess belysningsinfrastruktur, vilket i sin tur ger en ökad säkerhet och trygghet för trafikanter i det offentliga rummet.