Nyheter

Ny rapport: Hållbarhet avgörande fråga för flygbranschen efter Covid-19

En grönare flygbransch är avgörande för en snabb återhämtning efter Covid-19, visar ny rapport som släpps idag. Det är andra delen av Protolabs Horizon Shift-rapport – som omfattar ledande chefer inom flygbranschen i Europa – som avslöjar att mer än tre fjärdedelar av företagen (77%) tror att trovärdighet vad gäller miljön är en avgörande branschfråga. 72% ansåg dessutom att nya material kommer vara det som möjliggör minskade utsläpp och miljövänligare flygplan.

65% anser att investeringar i innovationer som minskar utsläpp bör fortsätta trots pandemin, och 42% förändrar redan sina leverantörskedjor, för att minska CO2-utsläppen.

Toppchefer från Composite Technology Center, Schiebel Group och Tecnam är några av de 80 ledare som nyligen intervjuats.

Målsättningen med undersökningen var att bättre förstå hur denna viktiga bransch ser på sin återhämtning efter Covid-19.

Undersökningen genomfördes i juni som en uppföljning till den ursprungliga studien från februari och mars, dvs i början av pandemin, som omfattade 325 högre chefer. Den senaste rapporten ger en unik insikt i branschen, särskilt hur pandemin nu förändrar branschen.

Förutom miljöförbättringar efterfrågar företagen också statliga stöd och stimulanspaket som kan underlätta för dem att hitta nya intäktsströmmar, introducera innovation i leverantörsledet och snabbt få ut nya produkter på marknaden.

39% tror att det kommer att krävas omedelbara investeringar vad gäller infrastruktur, medan 33% efterfrågar mer finansiellt stöd, till exempel skattelättnader eller forskningsbidrag.

– De båda kriserna; klimatförändring och Covid-19, förändrar flygbranschen i grunden, förklarar Bjoern Klaas, Vice President och VD för Protolabs Europe, världens snabbaste digitala tillverkare av prototyper och delar i mindre serier.

– Vi kommer att få se nya slags flygplan, nya affärsmodeller och nya leverantörskedjor. Överlevnad kommer inte att handla om en snabb övergång, utan om att bygga uthållighet på lång sikt och, som en del av det, tillverka nästa generations flygplan med förbättrad aerodynamik, som är lättare, mer energieffektiva och har lägre utsläpp.

Bjoern avslutar:

– Företag som känner av det ekonomiska trycket efter Covid-19, fokuserar nu på snabba vinstmöjligheter. Ett sätt är att hitta nya intäktsströmmar, men det kräver optimering av leverantörsledet och att snabbare komma ut på marknaden.

– På lång sikt visar undersökningen också att företag planerar rekrytera, implementera nya teknologier, använda nya material och utöka sina produktionsresurser. Krisen kommer kanske också att leda till oväntade och positiva effekter för branschen, som ökad flexibilitet tack vare uppgraderade leverantörskedjor, och processer som gör att det blir enklare att möta kraven på mer miljövänliga flygplan från konsumenter och samhälle.