Nyheter

Ny postterminal i Helsingborg

På måndag öppnar PostNord en anläggning i Helsingborg för att möta den växande e-handeln och nya leveransbehov. Terminalen kommer att hantera inhämtning och distribution av brev och paket i Helsingborg och innehåller sorteringshubb, företagscenter och terminal för styckegods. Den nya anläggningen är miljöcertifierad.

På den nya anläggningen i Helsingborg kommer över 200 medarbetare att arbeta under samma tak. Två tidigare kontor slås samman för effektivisera arbetet och möta den ökande e-handeln. På sikt kommer även paket att maskinsorteras här. Den nya lokalen som ligger på Mineralgatan är väl anpassad för verksamheten och gör att det är lätt att överblicka processerna och öka kvaliteten på arbetet samtidigt som medarbetarnas arbetsmiljö blir bättre och de kan bli ännu mer flexibla.

– I takt med att antal brev blir färre och e-handlade paket ökar så ställer det nya krav både på lokaler, processer och personal. Den nya terminalen kommer dels att kunna möta de ökande volymerna av paket, men också ge oss förutsättningar att göra vår logistik i Helsingborg mer effektiv, säger Jessica Nilsson, distributionsområdeschef i Helsingborg.

Anläggningen, som öppnar för produktion den 14 september, är miljöcertifierad enligt standarden Miljöbyggnad 3.0 silver vilket innebär att det ställs strikta krav på bland annat byggnadens energieffektivitet, byggmaterialens ursprung och dess klimatpåverkan. Certifieringen har också lika hårda krav på hur inomhusmiljön påverkas av solljus, ljudmiljö, ventilation och fukt. Det säkerställer en mer effektiv resursanvändning och möter PostNords ambitioner inom hållbarhet. Terminalen är också försedd med en solcellsanläggning.

Arbetet med omställningen till hubb/terminal innebär: 

Brev- och paketdistribution slås samman

Mindre brevbärarkontoren slås samman till en större arbetsplats och täcker ett större område

Brevbärare och förare kan få nya arbetsuppgifter som innebär att både dela ut brev och paket 

Nya fordon anpassade till distributionen och med mindre miljöpåverkan köps in