Nyheter

Elektrikerförbundet utökar stridsåtgärderna mot Hometec Security: Arbetet på Öresundsbron stoppas

Nu utökar Elektrikerna sina stridsåtgärder ytterligare för att larmföretaget Hometec Security GBG AB ska teckna ett kollektivavtal för arbetare och arbetsuppgifterna att installera larm.

Sympatistridsåtgärden omfattar bland annat arbetsinställelse av allt arbete som utförs av anställda av till EnergiFöretagens Arbetsgivareförening ansluta företag bundna av Kraftverksavtalet vid Öresundsbron.

Elektrikerförbundets medlemmar anställda vid Hometec Security har efter varslet som förbundet lag den 24 augusti 2020 på olika sätt trakasserats av bolaget, menar Elektrikerna i ett pressmeddelande.

Hometec Security har idag kollektivavtal för tjänstemän med Unionen, men saknar avtal för säkerhetstekniker. Elektrikerna är det fackförbund som organiserar arbetsuppgifterna, det vill säga bland annat installation, driftsättning och service av larmprodukter, som säkerhetsteknikerna på företaget utför.

Mot bakgrund av ovanstående har Elektrikerförbundet nu varslat om följande sympatiåtgärd från och med onsdagen den 30 september 2020, klockan 06:00:

1/Stridsåtgärden omfattar arbetsinställelse av allt arbete som utförs av anställda av till EnergiFöretagens Arbetsgivareförening ansluta företag bundna av Kraftverksavtalet vid arbetsplatsen Öresundsbron inom svenskt territorium och dess tillhörande anläggningar. Med tillhörande anläggningar menas exempelvis transformatorstationer, övriga elanläggningar, betalstationer med mera.

2/Arbetsinställelsen avser de montörer som under den dag varslet träder i kraft är beordrade att arbeta på berörda arbetsplatser.

3/Arbetsuppgifter som omfattas av arbetsinställelse försätts samtidigt i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsinställelsen. Blockaden innebär att åtgärden kvarstår även om arbetet överlåts på annan. Arbetsskyldighet föreligger inte för blockerat arbete för montör som inte omfattas av arbetsinställelsen.