Nyheter

Ny skånsk testbädd ökar återvinningen av avfall

I höst startar en ny skånsk testbädd som ska öka återvinningen av industriellt avfall: Waste Identification Testbed. Med hjälp av sensorer och robotteknik ska förmågan att identifiera material i industriellt avfall förbättras, vilket leder till att mer material kan återanvändas – en viktig förutsättning för att påskynda omställningen till en cirkulär ekonomi.
Bakom initiativet står Mobile Heights, Innovation Skåne, Norrvidinge och OP Teknik. Microsoft är först ut att stödja initiativet.
–Skåne har med sin breda kunskap inom IT och sensorteknik unika förutsättningar att utveckla denna testbädd. Nu söker vi fler bolag och forskare som kan vara med och bidra, säger Ola Svedin, vd på Mobile Heights som leder projektkonsortiet.
Testbädden för identifikation av återvinningsmaterial fungerar som en öppen plattform där företag och forskare kan testa, jämföra och utvärdera olika typer av sensorer för identifikation av material i verklig miljö.
Testerna sker med hjälp av OP Tekniks sorteringsrobot i en av Norrvidinges miljöanläggningar. Målet är att nya innovationer inom avfallssortering snabbare ska komma i användning och spridas.
–Vi välkomnar denna typ av teknik till återvinningsindustrin där vi länge haft utmaningar inom just industriell sortering där bland annat materialidentifikationen har spelat in som en utmaning,säger Alfred Kulle, affärsområdeschef Recycling på Norrvidinge.
Projektet möjliggörs genom ett samarbete mellan flera organisationer och företag i Skåne med stöd av ett bidrag på 45000 USD från Microsoft Community Empowerment Fund. I nära samarbete med Invest in Skåne utvärderar Microsoft kontinuerligt utvalda regionala samarbetsprojekt inom bland annat miljöområdet,med anledning av sin etablering i Staffanstorp.
De organisationer som deltar är Mobile Heights, Innovation Skåne, OP Teknik, Norrvidinge och Microsoft.
–Microsoft jobbar för att minska mängden avfall och skapa klimatsmarta lösningar för en hållbar utveckling i Skåne-regionen och i världen. Vårt mål är att stötta samhällena i närheten av våra datacenter att uppnå sina hållbarhetsmål, och vi tror att tekniska lösningar kan skapa nya möjligheter att minska mängden avfall som skickas till deponier och bidra till en mer cirkulär ekonomi, säger Holly Beale, ansvarig för Community Environmental Sustainability på Microsoft.
För ytterligare information, vänligenkontakta: Anna Wilkens, Innovation Skånetelefon: +46 729 752 620e-post: [email protected]