Nyheter

Nya lösningar för ”coronaekonomin”

ServiceNow har presenterat den senaste utgåvan av Now Platform®, döpt till ”Paris”. Under det senaste halvåret har världen förändrats i grunden, och många av nyheterna är skapade för att hjälpa verksamheter världen över att hantera specifika utmaningar kopplade till pandemin, och växa trots svårigheterna.

Effekterna av pandemin på näringslivet och offentlig sektor har slagit hårt och på många olika sätt. Svaga länkar i värde- och leveranskedjor har blivit tydliga och inneburit en stor efterfrågan på verktyg som moderniserar och optimerar affärsprocesser. 80 procent av företagen på Fortune 500-indexet använder ServiceNow:s plattform inom verksamheten.

Det övergripande målet med den nya utgåvan är att hjälpa verksamheter snabbt hantera förändringar, anpassa arbetsflöden och processer efter behov, förbättra upplevelsen för medarbetare och kunder och optimera produktivitet, kostnadseffektivitet och motståndskraft – allt i en och samma plattform.

De tre viktigaste produktnyheterna i Now Platform, som finns tillgänglig för alla kunder från och med idag är:

Business Continuity Management är en lösningssvit för automatiserad analys av verksamhetspåverkan, utveckling av handlingsplaner för kontinuitet och krishantering – för att bidra till att förutse och motverka störningar

Hardware Asset Management automatiserar livscykeln för IT-tillgångar genom att hantera ekonomi, kontrakt och lagertillgång, för att hjälpa ansvariga fatta kloka kort- och långsiktiga beslut om inköp och avyttring av hårdvara.

Legal Service Delivery automatiserar processer för affärsjuridik för att hjälpa ansvariga ta bättre och snabbare beslut genom att minska behovet av onödiga mejl och telefonsamtal.

Nya lösningspaket för bank- och finanssektorn och kommunikationsindustrin introduceras också, som tagits fram i nära samarbete med Deloitte respektive Accenture. Samt fördjupad partnerintegration med Microsoft och Trilio som gör det enkelt att koppla samman befintliga och nya verktyg för att anpassa verksamheten till förändrade arbetssätt.

Bland de företag som upplevt störst förändringar under krisen finns videokonferensleverantören Zoom som är en av de kunder och partners som pilottestat de nya funktionerna i plattformen.

– De nya innovationerna i Paris-releasen kommer att hjälpa verksamheter upprätthålla kontinuitet genom arbetsflöden som förutser och motverkar störningar”, säger Sunil Madan, Chief Information Officer på Zoom och fortsätter:

– Att ha ServiceNow som en pålitlig partner har bidragit till att vi kunnat skala upp på ett sätt som aldrig tidigare för att möta det ökade behovet för våra lösningar. Vi har kunnat arbeta smartare och mer agilt, för att ge utmärkt kundservice till vår växande och mångsidiga användarbas. ServiceNow har gjort det möjligt för oss att koppla samman front-, middle- och backoffice-teamen och ökat produktiviteten under en tid när snabbhet och enkelhet är det som betyder mest för våra kunder.