Nyheter

Nytt avtal: Skånetrafiken och Capgemini

Skånetrafiken tecknade den 15 september ett avtal med Capgemini om förvaltning och vidareutveckling av alla sina portaler, Mitt konto samt skanetrafiken.se.

De flesta av Skånetrafikens kunder har någon gång besök skanetrafiken.se för att söka en resa, köpa biljett eller logga in på Mitt konto. En annan grupp besöker vår hemsida för att logga in på företagstjänsten. Eller så reser de med en skolbiljett eller seniorbiljett som administreras i Skolportalen respektive Seniorportalen. Alla de här delarna ska Capgemini både förvalta och vidareutveckla från och med 15 september 2020 när det nya avtalet började gälla.

– Med det här avtalet säkerställer vi att våra tjänster kommer fortsätta att utvecklas utifrån våra kunders behov. Dessutom får vi synergieffekter när alla delar ingår i ett och samma avtal. Nu får vi möjlighet att se över helheten och skapa fler värden för våra kunder tack vare att vi har en och samma leverantör att jobba tillsammans med, säger Carl Järsberg, enhetschef tjänsteutveckling på Digitalisering och IT på Skånetrafiken.

– Vi är mycket glada att Skånetrafiken har valt Capgemini som den sammanhållande leverantören för förvaltning och vidareutveckling av alla deras portaler, Mitt konto och skanetrafiken.se. Detta avtal med möjlighet till förlängningar över flera år, möjliggör ett riktigt bra och långsiktigt samarbete. Vi ser fram emot resan tillsammans med Skånetrafiken, säger Lars Kullberg, affärsområdeschef, Offentlig Sektor på Capgemini.

Avtalet sträcker sig över två år och kan sedan förlängas som mest tre gånger vilket ger en maximal avtalstid på åtta år. Det totala värdet på avtalet är cirka 128 miljoner kronor.

Avtalet innehåller även ett serviceavtal för beredskap.

Skånetrafiken har i valet av leverantör tillämpat bästa förhållandet mellan pris och ett antal kvalitetskriterier.