Nyheter

Amnesty: ”Svenskt teknikföretag riskerar att bidra till Kinas massövervakning”

Genom att sälja sofistikerad digital övervakningsteknik till Kinas statliga säkerhetstjänster riskerar europeiska teknikföretag, bland annat det svenska företaget Axis Communications, att bidra till omfattande brott mot mänskliga rättigheter i Kina.

Amnesty Internationals rapport ”Out of Control – failing EU laws for digital surveillance export” som släpps i dag avslöjar brister i EU:s regelverk. Samtidigt hålls ett avgörande möte i Bryssel den 22 september för att besluta om eventuell skärpning av EU:s regler för export av övervakningsteknik.

Amnestys granskning visar att tre företag från Sverige, Frankrike och Nederländerna har sålt digital övervakningsteknik, som system för ansiktsigenkänning, som riskerar att användas i Kinas program för urskillningslösa massövervakning av uigurer, kazaker och andra övervägande muslimska grupper i Xinjiang-regionen, eller till myndigheter som bidrar till genomförandet av de programmen.

Samtidigt som övervakningsindustrin, värd 54 miljarder euro, blomstrat har EU:s bristfälliga exportlagstiftning inte hållit jämna steg. Europeiska företag dominerar marknaden för biometrisk övervakningsteknik och de flesta regeringar i EU motsätter sig krav på att skärpa exportreglerna så att de även inkluderar stärkt skydd för mänskliga rättigheter. Sverige är ett av de länderna.

— Att Sverige länge pekats ut som ett av de EU-länder som agerat bromskloss för en striktare EU-lagstiftning är pinsamt. Om Sverige vill vara en humanitär stormakt bör man inte låta affärsintressen gå före mänskliga rättigheter säger Maja Åberg, policyrådgivare på Amnesty Sverige.

Över hela Kina sjösätts ständigt nya projekt för massövervakning för att hålla människor under konstant övervakning, som ”Skynet” och ”Sharp Eyes”.

Kinas statliga säkerhetstjänster är nyckelaktörer i utvecklingen och den enorma expansionen av övervakning i landet. I Xinjiang-regionen, där uppskattningsvis en miljon uigurer och människor tillhörande andra etniska minoriteter godtyckligt hållits fängslade i så kallade omskolningsläger, är biometrisk övervakningsteknik allmänt förekommande.

Biometrisk övervakning, inklusive programvara för ansiktsigenkänning, är bland de mest invasiva formerna av digital övervakningsteknik och gör det möjligt för regeringar att identifiera och spåra individer på allmän plats, eller identifiera dem utifrån deras naturliga beteende och rörelsemönster. Denna teknik utgör ett tydligt hot mot rätten till privatliv, mötes-, yttrande- och religionsfrihet samt rätten att inte bli utsatt för diskriminering.