Nyheter

Klart med entreprenör för etapp 2 av Spårvagnsdepå Ringön på Hisingen

Arbetet med Spårvagnsdepå Ringön går vidare. Nu inleds etapp 2 där Västfastigheter tillsammans med Skanska ska bygga en drifthall och en verkstadsbyggnad. Med Spårvagnsdepå Ringön förbättras förutsättningarna för den spårbundna trafiken på Hisingen i Göteborg.

Nu är det klart att Skanska har tilldelats uppdraget som totalentreprenör för etapp 2 av Spårvagnsdepå Ringön i Göteborg. Depån byggs på ett 100 000 kvadratmeter stort område på Hisingen.

Idag består depån av en servicebyggnad och uppställningsplatser som stod klara i juni 2020. I etapp 2 kompletteras depån med en drifthall och en verkstadsbyggnad samt en spåranläggning mellan hallarna. I driftshallen blir det plats för service och uppställning av spårvagnar. Verkstadsbyggnaden med åtta verkstadsplatser kommer även inrymma lokaler för trafikadministration och personal.

– Det känns bra att vi kan komma igång med etapp två av detta projekt nu. Att få en depå för spårvagnar på plats på Hisingen är en viktig del av arbetet med att utveckla den spårbundna kollektivtrafiken i Göteborg, säger Västfastigheters projektchef, Anna Rick.

Hon får medhåll av Jonas Nordin, fastighetschef samhällsfastigheter kollektivtrafik:

– I dag finns det tre spårvagnsdepåer i Göteborg. Behovet av ytterligare kapacitet är stort och ökar i takt med att fler nya spårvagnar tas i trafik. Spårvagnsdepå Ringön får en viktig roll eftersom den dimensioneras för att också kunna ta hand om längre spårvagnar än dagens.  

Byggstart etapp 2 är planerad till årsskiftet 2020/2021. Spårvagnsdepån ska stå färdig i sin helhet i februari 2024. Totalkostnad för etapp 2 uppgår till cirka 845 miljoner kronor.

Västfastigheter ansvarar för förvaltning samt ny-, om- och tillbyggnationer av kollektivtrafikens fastigheter i Västra Götalandsregionen. Arbetet sker i nära samverkan med Västtrafik.