Nyheter

Ny mjukvara från Vertiv

Vertiv, leverantör av digital infrastruktur och kontinuitetslösningar, lanserar nu globalt Vertiv Environet Alert, en uppsättning mjukvaror för övervakning och hantering av mindre och edge-datacentra. Den är prisvärd och enkel att använda och eliminerar alltså de två vanligaste hindren för att använda den här typen av verktyg i dessa miljöer.

Vertiv Environet Alert övervakar nödvändiga infrastruktursystem i realtid och uppmärksammar rätt medarbetare när de utsätts för risk. Programvaran har ett nytt, intuitivt användargränssnitt som ger tydlig information till användarna. De kan anpassa datapunkterna till sina önskemål och därmed fokusera på andra arbetsuppgifter.

– Små och medelstora företag saknar ofta en pålitlig övervakning av sina nätverk eftersom sådana mjukvaror hittills varit för kostsamma, säger Steve Lalla, vice VD för service- och programvarulösningar på Vertiv. Det ökar riskerna och kostnaderna till skada för affärerna. Med Vertiv Environet Alert kan de säkra sin nödvändiga infrastruktur och driva sina affärer utan avbrott.

– Att platsbygga datacenterövervakning är avgörande för få en bra överblick över verksamheten och för att minska risker och kostnader. För mindre verksamheter är även tillgången till skalbara lösningar viktig, säger Mike O’Keeffe, vice vd för service- och mjukvarulösningar på Vertiv i Europa, Mellanöstern och Afrika. Vertiv Environet Alert är en övervakningstjänst för små och medelstora företag och hjälper dem bevaka sin kritiska infrastruktur och säkerställa kontinuitet.

Vertiv Environet Alert ger överlägsen kapacitet för övervakning och larm samt kan följa förändringar i datahanteringen inom verksamheter som sjukvård, finansiella tjänster, myndigheter, utbildning och andra branscher som är beroende av mindre datacentra och edge-anläggningar.

Den fungerar med SNMP-enheter och med verktyg för nätverkshantering genom ett publicerat API samt med övriga verktyg som hanterar infrastruktur i datacentra (DCIM). Därtill med andra system för övervakning och kan därmed effektivisera hanteringen av olika nätverk.