Nyheter

Pinpointer sanerar industriområdet Viken i Karlstad

På det gamla industriområdet Viken växer en helt ny stadsdel fram i Karlstad. Området som nu saneras skall göra plats för 1000 bostäder, matbutik, förskola samt en kajpromenad.

Entreprenör för saneringen är Infrakraft med projektansvarig Andreas Hultkrantz och projektet är en del av den stora utbyggnaden av det gamla centrala industriområdet.

Inom området finns det, som i så många fall med gammal industrimark, en komplex variation av föroreningar som skall schaktas ur och bortforslas till godkända mottagare. Infrakraft har i det här stora projektet valt att samarbeta med Pinpointer.

Historiskt sett har hanteringen av schaktmassor från byggprojekt varit ett komplicerat arbete som kräver stora resurser på grund av en tung administration. Det behövs en stor kunskap kring hur massor ska hanteras från en miljösynpunkt för att följa de rigorösa miljökrav som omgärdar branschen och inte sällan behöver man som entreprenör ha de rätta kontakterna för att få det bästa avtalet. Det innebär att hanteringen ofta blir mycket kostsam och tar oerhört mycket tid i anspråk.

Pinpointer är ett svenskt techbolag som revolutionerar avsättning av schaktmassor i en helt unik digital plattform som gör det enkelt, automatiskt och prisvärt. På den digitala plattformen matchas avsändare av schaktmassor med Sveriges största nätverk av mottagare samtidigt som största möjliga hänsyn tas till de miljökrav som finns inom branschen. Pinpointer lanserades 2019 och finns idag på den svenska marknaden.