Nyheter

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB startar affärsområde för statlig infrastruktur

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB startar upp ett nytt affärsområde: SBB Statlig Infrastruktur. Affärsområdet kommer att förvärva fastigheter inom statlig infrastruktur där fokus kommer att vara på departements- och myndighetsbyggnader, kriminalvårdsfastigheter samt försvarsfastigheter.

Verksamheten kommer att ledas av tidigare flottiljchef och överste Fredrik Hedén som till sin hjälp kommer att ha en advisory board bestående av:

tidigare Arméchef generalmajor Berndt Grundevik, Anne-Grete Strøm-Erichsen, tidigare Flygvapenchef generalmajor Mats Helgesson, Eva Swartz Grimaldi, Jan Nygren och brigadgeneral Ola Gynäs.

SBB Statlig Infrastruktur kan äga fastigheter i Sverige och i resten av Norden. SBB Statlig Infrastruktur kommer att säkerställa att alla nödvändiga personalfunktioner är säkerhetsklassade samt att de förvärvade fastigheterna aldrig kan hamna i någon annans ägande än det respektive lands myndighet godkänner.