Nyheter

Botniska Korridoren: ”Bygg järnväg för 250 km/h i hela landet”

Sverige behöver en modern järnväg i hela landet. Med rätt investeringar ger järnvägen möjligheter att kombinera samhällets behov av tillgänglighet för människor och gods och samtidigt möta klimatmålen. Det kräver dock en gemensam och trovärdig målbild för hur järnvägen ska utvecklas på sikt, skriver flera regionpolitiker och ordföranden för Botniska Korridoren, Elvy Söderström (S),  i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Debattörerna menar att lösningen för svensk järnväg kanske inte enbart handlar om höghastighetsbanor, utan se andra lösningar:

”Det är givetvis oroväckande att höghastighetsbanorna visat sig bli dyra och svåra att genomföra inom rimlig tid. Lösningen är däremot inte att skrota satsningen på det svenska järnvägsnätet, utan att satsa på ett smartare sätt. Vi råder därför regeringen att skyndsamt beordra en ändrad inriktning. Fastna inte i en lösning som bevisligen har svårt att nå målen. Svårigheten att få till höghastighetståg riskerar på allvar att bromsa utvecklingen av järnvägssystemet i Sverige. Ta i stället ett helhetsgrepp och bygg ett heltäckande system av järnvägar som tillåter hög hastighet enligt Trafikverkets utredning om ett nät för 250 km/h. Det kostar mindre, ger mycket större nytta och kan bli klart väsentligt mycket tidigare än höghastighetsbanorna.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/bygg-jarnvag-250-kmh-i-hela-landet-33645