Nyheter

Nya projekt för SVEAB Järnväg

SVEAB Järnväg fortsätter att fylla på orderstocken.

Fjärrstyrning och spårbyte, Herrljunga-Borås 

Hela projektet går ut på att byta signalsystem, räls och slipers på en sträcka på 41 km. SVEAB Järnväg kommer bland annat att lägga nya kabelrännor, sätta flera hundra nya kabelbrunnar samt genomföra plattformsbyten.

– Det här är ett stort och spännande jobb där det händer mycket på kort tid, spårbyten är roliga projekt som verkligen kräver extremt noggrann planering, säger Tommie Taimi, Arbetschef.

Anbudssumma ca 39 MSEK, beställare: Leonhard Weiss.

Ny spåranslutning, Gävle hamn

SVEAB Järnväg genomför markarbeten för elektrifiering och nytt spår i Gävle hamn.

– Utmaningarna i projektet handlar mycket om miljön – i en del av projektet sker arbete i ett gammalt industriområde vilket kräver omfattande provtagning för föroreningar, i en annan del arbetar vi i ett Natura 2000-område, ett skyddat område för att bibehålla biologiskt mångfald, vilket naturligtvis ligger oss varmt om hjärtat och är helt i linje med SVEABs hållbarhetsarbete, säger Frida Tjulin, Arbetschef. 

Anbudssumma ca 15 MSEK, beställare: Infraservice.