Nyheter

Axfoodkoncernen bygger nytt högautomatiserat logistikcenter med takdukslösning från Sika Sverige AB

Sika Sverige AB är med som takduksleverantör till Axfoodkoncernens nya högautomatiserade logistikcenter i Bålsta som nu börjar ta form. Stommen är på plats och takentreprenören har påbörjat sitt arbete. Gällande byggnadens storlek så kan man säga att den är stor, eller enorm. Den totala ytan uppgår till 14 stycken fotbollsplaner, eller fyra Globen.

Branschunik och modern anläggning med fokus på miljön

Takbeläggningen kommer att bestå av totalt 70 000 m2 Sikaplan® i denna etapp. Sikaplan® är en takduk anpassad för exponerade, plana och låglutande tak. Denna takduk passar för installationer i kallt klimat.

Logistikcentret i Bålsta beräknas stå klart 2023 och kommer att drivas av Dagab, Axfoods inköps- och logistikbolag. Den branschunika satsningen kommer hantera flera olika kundtyper och köpkanaler – alltifrån varuförsörjning till koncernens butikskedjor till e-handelsbeställningar kommer att centraliseras hit.

Logistikanläggningen blir perfekt anpassad för modern logistikverksamhet med ett stort fokus på miljön, innefattandes bland annat BREEAM-certifiering och eventuellt solpaneler på anläggningens tak. Dessa initiativ är i linje med Logicenters strategi om ett stärkt fokus på miljöfrågor och energieffektivitet.

Anläggningen har ett strategiskt läge, med järnvägsaccess och närhet till E18, i Håbo kommun.

Sika möter beställarens högt ställda projektkrav

Beställaren hade stora krav på leveranssäkerhet, tekniskt kunnande och tidigare erfarenhet av liknande projekt. I det här fallet gav även Sikas storlek och historia en trygghet som gjorde att valet föll på oss. Att Sika Sverige AB kunde erbjuda lokal närvaro och support på plats var ytterligare viktiga delar i att valet föll på en takdukslösning med Sika. Utöver detta kunde även Sikas tekniska expertis hitta detaljlösningar till projektet som gav beställaren en stor trygghet och möjligheten att vara flexibel.

Logicenters – NREP som är beställare av detta projekt, är den ledande utvecklaren av moderna logistikfastigheter i Norden med närvaro i Sverige, Danmark, Norge och Finland och nästan 1.5 miljoner kvadratmeter logistikytor.

Auktoriserad takentreprenad

Som en utav Sikas auktoriserade takentreprenörer har nu Garantitak i Kumla AB med projektledare Adam Gunnarsson i spetsen inlett detta projekt med klinisk precision och yrkesstolthet. Resultatet av detta högkvalitativa hantverk har verkligen överträffat beställarens redan högt ställda förväntningar.

FAKTA:

Beställare/Byggherre: Logicenters – NREP

Hyresgäst: Axfood AB

Arkitekt: Arkitekterna Krook & Tjäder i Stockholm AB

Takentreprenad: Garantitak i Kumla AB

Stomentreprenad: Nordec OY (tidigare Ruuki Building Systems).