Nyheter

MRF: ”Idéerna om överflyttning av vägtransporter till tåg och sjöfart är ett luftslott”

Att flytta godstransporter från väg till tåg eller sjöfart är en idé som hela tiden dyker upp som ett politiskt önskemål. Vägtrafik står för nära 90% av allt transporterade ton gods i Sverige och ca hälften mätt i tonkilometrar. (Skälet till differensen är att malmbanan och exportsjöfarten från norra Sverige ger stora utslag i statistiken för tonkilometrar).

För den typ av gods som transportpolitiken handlar om dominerar vägtrafiken fullständigt. Nu visar en ny undersökning från VTI, precis som alla tidigare, att idéerna om överflyttning är ett luftslott, menar MRF i ett pressmeddelande.

Analysen avser överflyttning till sjöfart. Den mängd gods som ens teoretiskt är möjlig att flytta är mycket liten, högst 5%.

Dels måste avstånden vara så långa att kostnaderna för att flytta godset från de lastbilar som ändå oftast blir nödvändiga i början och slutet på transporten kan täckas. Dels måste det finnas en vattenväg och en hamn samt slutligen finns det en lång rad godstyper som inte lämpar sig för sjötransport.

Troligen är den verkliga siffran nära noll.

– Den viktiga slutsatsen är att det som bör prioriteras är att bygga ut och förbättra vägnätet och elektrifiera vägtransporterna. Verklighetsfrämmande diskussioner om tåg och sjöfart skymmer och fördröjer bara de viktiga åtgärder som bör vidtas inom vägtrafiken för ett hållbart transportsystem, säger Charlie Magnusson på MRF i en kommentar.