Nyheter

Bränslecellssystem från PowerCell Sweden vid världens första vätgaselektriska flygning

När brittiska Zero Avia i torsdags genomförde en flygning med ett 6-sitsigt flygplan drivet av bolagets vätgaselektriska drivsystem, var ett PowerCell MS-100 bränslecellssystem en central del av drivsystemet.

Flygningen var världens första flygning med ett kommersiellt enmotorigt plan där framdrivningen skedde med hjälp av vätgas och bränsleceller.

– Det här visar att bränsleceller och vätgas är en väl fungerande lösning som på allvar kan bidra till den omställning mot mer hållbart flygande som är ett måste om vi skall klara att hantera klimatkrisen, säger Karin Nilsson, tf vd för PowerCell Sweden AB.

Flygningen ägde rum under gårdagen och utgick från Cranfield University Airport, norr om London. Planet, en 6-sitsig Piper Malibu, hade byggts om för bränslecellsdrift av det brittiska bolaget Zero Avia och utrustats med ett PowerCell MS-100 bränslecellssystem. Under den 8 minuter långa flygningen nådde planet en höjd av ca 300 meter (1 000 fot) och en hastighet av drygt 180 kilometer per timme (100 knots). Enda utsläppen från planet var den vattenånga som uppstår när vätgasen omvandlas till elektricitet i bränslecellen.

Denna viktiga milstolpe i arbetet med att få fram utsläppsfria flyg är en del av projektet HyFlyer som sponsras av den brittiska regeringen.

Video från flygningen kan ses på:  

https://www.youtube.com/watch?v=4iwkTbgU5iA

Dr. Val Miftakhov, vd för Zero Avia, ser stora möjligheter för bränsleceller inom flygsektorn:

– Det är svårt att i ord förklara vad det här betyder för oss och våra partner men också för alla som är intresserade av att få fram utsläppsfria flyg. Medan några experimentflygplan tidigare flugit med hjälp av vätgas och bränsleceller som kraftkälla, visar storleken på detta kommersiellt tillgängliga flygplan att betalande passagerare snart kan komma att borda en verkligt utsläppsfri flight.

Bränslecellssystemet PowerCell MS-100 har utvecklats för att kombinera hög effekt och ett kompakt format. Systemet är lätt att integrera för att med hjälp av vätgas producera elektricitet för en lång rad applikationer inom fordonssegmentet, det marina segmentet och inom stationär kraftgenerering.