Nyheter

Cabonline Group tillsätter tillförordnad VD

Styrelsen i taxinätverket Cabonline Group har vid ett styrelsesammanträde utsett Anneli Lindblom, nuvarande CFO, till tillförordnad VD från och med idag. Peter Viinapuu lämnar därmed sitt uppdrag.

– Jag vill tacka Peter för goda insatser under nära tre år. Baserat på den fas vi nu går in i är ägarna, styrelsen och den operativa ledningen överens om att göra det under ett nytt ledarskap, säger James Mitchell, styrelseordförande Cabonline Group.

– Det har varit en fantastiskt rolig uppgift att få leda Cabonline under den här tiden, säger avgående VD Peter Viinapuu. Jag är stolt över det vi har åstadkommit och är övertygad om att Cabonline har goda förutsättningar att växa och bekräfta sin nordiska position. Anneli Lindblom har gedigen erfarenhet av tjänsteföretag och kommer att axla uppdraget på bästa sätt. Jag vill önska henne och hela Cabonline lycka till framöver.

Anneli Lindblom rekryterades till Cabonline Group som CFO i februari 2020. Hon kommer närmast från en roll som vice vd på konsultbolaget Acando och har dessförinnan haft CFO-roller på Proffice och Cybercom.

Bolagsstämman i Cabonline Group Holding AB den 26 september 2020 valde James Mitchell till ny styrelseordförande (styrelseledamot sedan 2015), Anna Söderblom (styrelseledamot sedan 2018) och John Harper till ny styrelseledamot. Tidigare styrelseordförande Jon Risfelt kvarstår som senior rådgivare till styrelsen.