Nyheter

Elväg i Örebro län – en god affär för samhället

Att anlägga en elväg mellan Hallsberg och Örebro är en god affär – Det visar den rapport som samhällsbyggnadsnämnden i Region Örebro antog i fredags och som nu ska överlämnas till Trafikverket.

– I Örebro län finns både ett av landets bästa gods- och logistiklägen och en regional vilja om att utveckla hållbara och framtidssäkra transporter. Så jag skulle säga att det inte går att hitta en bättre plats för att anlägga en elväg än här, säger Nina Höijer (S), ordförande i Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd.

Samsyn i länet

Förutom det geografiska läget, den befintliga infrastrukturen och viljan till miljövänliga lösningar är den regionala samsyn som råder i frågan om elvägens nödvändighet en viktig faktor i sammanhanget, menar Nina Höijer.

– Det finns en enighet mellan Region Örebro län, kommunerna, universitetet och näringslivet om att vi tillsammans bör satsa för att utveckla det smått unika logistik- och transportläge vi har i länet, säger Nina Höijer.

Stort engagemang från näringslivet

Den utredning som presenterades i rapporten bygger på flera olika delar, bland annat en serie intervjuer med några av länets största transportköpare.

Intervjuerna belyser behovet av elvägen och de speglar en förhoppning hos aktörerna inom näringslivet om att kunna förlägga transporterna dit för att därmed kunna bidra till investeringens lönsamhet.

Utredningen skickas till Trafikverket

Efter samhällsbyggnadsnämndens beslut lämnas utredningen in som beslutsunderlag till Trafikverkets arbete med genomförande av elvägspiloter.

Läs mer:

om elvägspiloten Hallsberg-Örebro på Region Örebro läns webbplats.

Några röster från näringslivet:

David Hjälmarlycka, transportchef på Elektroskandia, varför har ni involverat er i arbetet och vad kan elvägspiloten ge er verksamhet?

– Elektroskandia är långt framme i hållbarhetsfrågor. Redan 2016 presenterade vi vår första hållbarhetsrapport. I vårt hållbarhetsarbete har vi identifierat tre områden där vår miljöpåverkan är som störst. Dessa är vår egen energiförbrukning, våra transporter och de avfallsmängder vår verksamhet skapar. Vi arbetar således kontinuerligt med aktiviteter som ska leda till att vår miljöpåverkan inom dessa tre specifika områden minskar. Med samtliga avtalade transportörer bedriver vi utvecklingsprojekt med syfte att sänka miljöpåverkan genom att nyttja fossilfria drivmedel. Som Sveriges ledande elgrossist är det naturligt för oss att delta i arbetet med att få en elvägspilot till länet. Dels som leverantör av elmateriel, men framförallt för att på nära håll få nyttja framtidens vägnät och på samma gång minska vår miljöpåverkan.

Fredrik Öjdemark, VD på Närkefrakt, varför har ni involverat er i arbetet och vad kan elvägspiloten ge er verksamhet?

– Om klimatmålen globalt och nationellt ska nås är inte biodrivmedel tillräckligt. Elektrifiering av långväga motorvägstransporter är det mest lämpliga att arbeta med i omställningen till fossilfria godstransporter. Närkefrakt är ett av de större transportföretagen i regionen och vi vill dra nytta av att elvägen finns där vi kör mycket, på E20 mellan Hallsberg och vår terminal i Örebro. Vår motivation till engagemang är att kunderna vill ha klimatsmarta transporter och de frågar ofta hur vi kan lösa det. Därför är vi engagerade i elvägspiloten och vi är mycket positiva till konceptet och sträckan i sig. På Närkefrakt hoppas vi att det är första steget till en lyckad omställning. Ett företag måste vara konkurrenskraftigt för att locka kunder och det är viktigt att vi fortsätter att vara relevanta och leva upp till efterfrågan.