Nyheter

Svevia fortsätter som vägentreprenör inom driftområde Malmö

På uppdrag av Trafikverket kommer Svevia att fortsätta som vägentreprenör för det statliga vägnätet inom driftområde Malmö. Uppdraget är på fyra år med möjlighet till två års option.

– Driftområde Malmö är Sveriges största, med flera europavägar och viktiga transportleder till och från Europa. Det är här E6, E20, E22 och E65 startar – eller slutar beroende på hur man ser det – sin sträckning genom Sverige. På flera av dem passerar i snitt mellan 50 000 – 60 000 fordon per dygn. Så för att skapa mesta möjliga trafiksäkerhet och minimera trafikstörningarna utförs många åtgärder under natten då trafiktätheten är som minst, säger Anders Thomasson, Svevia.

Svevias uppdrag är att året om och dygnet runt hålla vägarna säkra och framkomliga genom löpande drift- och underhåll. Åtgärderna handlar om att röja dikeskanter, säkra vägtrummor så att vatten kan passera, laga vägskador, sköta om skyltar och laga vägräcken. Vintertid betyder det även halkbekämpning och snöröjning.

– De senaste åren har vi dock inte behövt röja så mycket snö. Men när den kommer är det är utmanande på flera sätt. För det första gör geografin med öppna fält och ständig blåst att vägarna snabbt drevar igen. Här har vi aldrig några raka prydliga plogkanter som ligger kvar där vi lagt dem. Det är också en utmaning i planering av utrustning och resurser. Samtidigt som vi måste vara rustade för att kunna hantera ett rikligt snöfall betyder det också satsningar på något som nästan aldrig inträffar.

Vägnätet inom Malmö driftområde omfattar totalt 1859 kilometer väg. Kontraktet startar den 1 september och är värt cirka 66 miljoner kronor per år.