Nyheter

Sveriges åkeriföretag och Företagarna: ”Polisbristen leder till laglösa svenska vägar”

Rickard Gegö, vd Sveriges åkeriföretag och Günther Mårder, vd Företagarna skriver i dagens Aftonbladet om bristen på polisnärvaro på våra svenska vägar. Sveriges åkeriföretag och Företagarna menar att denna brist skapar en laglöshet och att kontrollen av lastbilstrafiken är i det närmaste obefintlig:

”Det i media uppmärksammade fallet där 52 000 skarpladdade patroner stals från en parkerad lastbil i Bromölla efter att gärningsmannen enkelt skurit upp kapellet är symboliskt viktigt. Även sett som en isolerad händelse är den grova stölden förödande då bytet under lång tid framöver kommer att förse grova kriminella gäng i Sverige med ammunition. Sett ur ett bredare perspektiv är stölden snarare ännu ett av alldeles för många symptom på den brist på kontroller av lastbilar som sker längs de svenska vägarna.”

Rickard Gegö och Günther Mårder fortsätter:

”Parallellt med denna utveckling har kontrollerna av lastbilstrafiken (och därmed också specialistkompetensen) från de rättsvårdande myndigheterna bit för bit plockats bort från vägarna för att i dag nästan helt lysa med sin frånvar”

”Det är positivt att det nu finns en utredning som fått i uppdrag att föreslå åtgärder för att komma till bukt med problemen. När utredningen är slutredovisad får vi förhoppningsvis se åtgärder som kommer att främja brottsbekämpningen, öka trafiksäkerheten och se till att det råder sund konkurrens och goda villkor för alla i branschen.”

Läs hela debattinlägget här:

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/KyvgO7/polisbristen-leder-till-laglosa-svenska-vagar