Nyheter

Nytt utbildningsprogram för partners inom segmentet laddbara fordon

Nyligen tillkännagav CTEK det nya utbildningsprogrammet SKILLBASE E-mobility, ett utbildningsprogram avsett för distributörer och installatörer av CTEK:s produkter och tjänster för elfordon.
Teamet bakom CTEK:s utbildningssatsning SKILLBASE kommer att erbjuda dels utbildning inom teknik och försäljning av laddbara produkter för elfordon, dels avancerade kurser i installation som leder till certifiering.
SKILLBASE E-mobility består av såväl teoretiska som praktiska delar och hålls av erfarna och kvalificerade lärare. Programmet har utformats för att ge komplett kunskap om hur CTEKs produkter och lösningar möter kundernas behov, installation, konfigurering av produkter och felsökning.
– Nyckeln till framgång är att behärska våra produkter och deras tillämpning. Vårt utbildningsprogram SKILLBASE E-mobility ska hjälpa våra partners att maximera försäljning och kundnöjdhet och vi skräddarsyr utbildningen utifrån våra partners behov för sina anställda, säger Cecilia Routledge, globalt ansvarig för Energy & Facility på CTEK.
Lanseringen av SKILLBASE Laddbara fordon blir även starten för SKILLBASE Installatörsprogram som certifierar installatörer, vilket säkerställer att CTEK arbetar med de bästa installatörerna. Det gör att installationer hos kunderna alltid når den högsta standarden.
Heldagsprogrammet är avgiftsfritt och hålls på specifika träningscenter och innehåller en avvägd mix av teknisk kunskap och praktisk träning av installation, testning och felsökning. Utbildningsdagen avslutas med ett kort praktiskt test och ett onlineprov.
– Vi är mycket målmedvetna när det gäller att säkerställa att alla som använder våra produkter är 100% nöjda. Kvalitén på installationen är avgörande för driften av våra produkter och lösningar för elfordon. Därför är installatörer nyckelpartners för oss, avslutar Cecilia.