Nyheter

Svenska Taxiförbundet välkomnar remissen om stöd till enskilda näringsidkare

Mot bakgrund av att många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av covid-19 föreslår regeringen ett omsättningsstöd till dessa företag. Svenska Taxiförbundet har beretts möjlighet att avge remissyttrande om den angivna promemorian.

— Vi kommer nu att granska utformningen av stödet noga och göra en helhetsbedömning, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet.

Taxibranschen består av små företag. Sex av sju taxiföretag har endast en eller två bilar. Det är alltså enmansföretag eller företag med några enstaka anställda.

Omsättningen är i genomsnitt under en miljon kronor per bil och år och två tredjedelar driver verksamheten som enskild firma. Dessa små företag sitter inte på några reserver.

Stödet välkomnas av Svenska Taxiförbundet:

— Det nya stödet till enskilda näringsidkare som har tappat omsättning på grund av coronakrisen är mycket välkommet. Men utformningen av det har väckt frågan om det kommer att uppnå målet att hjälpa företag överleva krisen. Vi kommer nu att granska utformningen av stödet noga och göra en helhetsbedömning, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet.

Ett lättillgängligt stöd

Dessa småföretagare har nu förlorat sina intäkter, medan kostnaderna är kvar. Företagskunderna har försvunnit. De privata taxiresorna ligger på extremt låga nivåer och de samhällsbetalda resorna inom färdtjänst och skolskjuts har påverkats på grund av coronaviruset. Det saknas därför intäkter som kan betala lån, löner och bilkostnader.

— Nu finns det en chans för regeringen att rätta till det som inte blev bra med de tidigare stöden. Många taxiföretag sätter sitt hopp till detta stöd. Låt nu stödet bli lättillgängligt och ändamålsenligt så att denna samhällsviktiga funktion kan räddas, säger Claudio Skubla.