Nyheter

Ny pendlartjänst från SJ

En ny pendlartjänst ska göra det enklare för pendlarresenären att hålla koll på sina resor och att ansöka om ersättning vid försening. I ett första skede är det pendlarna på alla sträckor mellan Örebro och Stockholm, via Västerås eller Eskilstuna, som får möjlighet att testa den nya tjänsten.

Den nya pendlartjänsten släpps i SJs testapp SJ Labs. Genom att nyttja GPS:en i telefonen föreslår ”Min pendling” automatiskt en resa den tror att man har åkt. När ett reseförslag har bekräftats av användaren visas det också om resan är försenad och berättigar till ersättning.

– I dag går vi alla runt med en GPS i fickan. Det gör att SJ utifrån resenärens GPS-position kan räkna ut vilket tåg en pendlare troligen åkt med. Vid en eventuell försening, som uppfyller reglerna för ersättning, erbjuder appen en länk där det enkelt går att ansöka om ersättning. På så sätt slipper man hålla reda på sina resor själv, säger Aron Wahlberg, affärsutvecklare på SJ.

Den nya pendlartjänsten, som har testats och tagits fram i samarbete med Föreningen TiM Pendlare, kommer att vidareutvecklas tillsammans med resenärerna baserat på deras återkoppling. Är tjänsten tillräckligt uppskattad och projektet faller väl ut kan den senare lanseras i SJs ordinarie app och då bli tillgänglig för pendlarresenärer på samtliga sträckor.

– Förhoppningen är att detta ska förenkla för de som reser allra oftast, de som pendlar i stort sett varje dag till jobb eller studier. Det är aldrig roligt att råka ut för en försening men gör man det ska det vara enkelt att söka ersättning, säger Aron Wahlberg.

Med en bättre förståelse för vilket tåg resenären åker finns dessutom möjligheten att ta fram många andra tänkbara tjänster som resenären skulle kunna ha stor nytta av. Därför ses denna labb som ett första steg som kan leda till fler bra tjänster som bygger på GPS-positionen.

Allt sker i den egna telefonen så att ingen platsinfo någonsin blir tillgänglig för SJ eller någon annan, och man kan när som helst ta bort all positionsdata.

Den som vill vara med och påverka framtidens resande behöver installera SJ Labs-appen och aktivera platsdelning för tjänsten som då blir aktiv i bakgrunden. Sedan är det bara ut och åka tåg och tycka till om ”Min pendling” i SJ Labs-appens forum.

Faktaruta

SJ Labs är SJs testverksamhet för produktutveckling där resenärerna själva kan vara med och påverka och ge förslag på kommande nya funktioner. Tillsammans med resenären kan vi sedan vidareutveckla produkten eller tjänsten så att så att den gör resan både enklare och härligare.

Appen finns för Android och iOS.

Läs mer och ladda ner SJ Labs-appen här:

https://www.sj.se/sv/om/om-sj/sj-labs.html