Nyheter

Nästa steg i digitaliseringen för Marcussons Entreprenadteknik med hjälp av NEXT

I våras tilldelades Marcussons Entreprenadteknik med bas i Linköping årets Infrastipendium från bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna. I motiveringen lyfts framför allt deras arbete att digitalisera sitt arbetssätt fram.

– Tack vare våra intresserade och engagerade medarbetare har vi lyckats digitalisera stora delar av vårt arbetsflöde, från maskinstyrning till projekthantering, internkommunikation och hantering av fordonsflottan. De stora investeringar vi har gjort har vi fått tillbaka genom ökad effektivitet, och vi har klarat av att växa med lönsamhet på vägen, säger Jonas Marcusson, VD på Marcussons Entreprenadteknik.

En viktig ingrediens i arbetsflödet är programvaran NEXT som Marcussons använt i flera år.

I NEXT sköts bland annat projektens tidrapporter, materialvolymer och ÄTA-hantering helt digitalt. Det gör det enklare att räkna på anbud, följa och redovisa ett projekt och att ha kontroll på hela flödet. Det gör att de kan leva upp till de höga krav som ofta ställs vid bland annat offentliga upphandlingar.

Nu tar Marcussons nästa steg i digitalisering genom att börja använda drönarteknik i kombination med plattformen SkyMap Portal. Satsning är en del i ett pilotprojekt i det nya samarbetet mellan NEXT och SkyMap där målsättningen är att integrera de båda systemen och kunna erbjuda en gemensam lösning. Den första implementationen görs nu på ett byggprojekt i Linköping.

– Vi har precis startat upp projektet som ska vara färdigt om 15 månader och vi har redan gjort ett flertal drönarflygningar över byggområdet. Så här långt är resultatet väldigt bra. Drönaren ger oss ett detaljerat ortofoto och punktmoln som vi sedan använder i visualiseringsverktyget i SkyMap Portal. Det ger oss en bra överblick och vi kan göra egenkontroller och följa framdriften i projektet konstaterar Rickard Mohlin som är projektledare på Marcussons Entreprenadteknik.

– En effekt är att vi redan har upptäckt en differens på 5 cm när vi kontrollerat befintlig mark mot vår digitala kopia av verkligheten. Det kan låta lite, men i ett så här stort projekt innebär det ungefär 800 kubikmeter schakt som varken vi eller vår beställare räknat med. Fördelen är att vi enkelt kan dela den data vi samlat in med vår beställare genom att bjuda in dem i SkyMap Portal. På så vis kan vi titta på det tillsammans och få samma bild av situationen, och gemensamt ta beslut om vilken lösning vi ska välja, fortsätter Rickard.

– Så här långt känns satsningen helt rätt. Kombinationen NEXT och SkyMap är oslagbar, fullständig kontroll och uppföljning genom hela projektet, avslutar Rickard, projektledare på Marcussons Entreprenadteknik.