Nyheter

AFRY samordnar installationsprojektering på Västlänken

AFRY har fått i uppdrag av WLC att detaljprojektera och leverera handlingar för teknikdisciplinerna VA, VVS, el/tele samt styr och övervakning i arbetet med Västlänken i Göteborg. Arbetet påbörjades i september och beräknas vara klart hösten 2021. Ca 35 personer kommer att arbeta med projektet från AFRYs sida.

Korsvägen är redan idag en stor knutpunkt för kollektivtrafik. Station Korsvägen kommer att byggas under jord med tre entréer, mellanplan, två plattformar och fyra spår. På mellanplanet byggs ett cykelgarage och det kommer även att finnas ytor för butiker och service.

– Det är fantastiskt roligt att vi har fått förtroendet att samordna alla dessa teknikdiscipliner. Västlänken kommer att göra det smidigare att åka kollektivt och bidra till stadsutvecklingen i stort. Vi är stolta över att bidra till hållbart resande i Göteborg, säger Anders Nilsson, projektansvarig för station Korsvägen på AFRY.

Västlänken beräknas vara klar för trafik år 2026.

Västlänken är en järnväg under centrala Göteborg som ska ge staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Konsortiet West Link Contractors (WLC) har av Trafikverket tilldelats uppdraget att bygga deletapp Korsvägen. AFRY har anlitats av WLC att genomföra installationsprojektering av station Korsvägen, projekt E05.