Nyheter

FPX kan ta plats i två Europeiska Digitala Innovationshubbar

FPX går vidare med planerna på att bli Europeisk Digital Innovationshub (EDIH) och deltar i två av totalt 16 svenska ansökningar. FPX är dels en av partnerna bakom det regionala initiativet MIGHTY som samlar aktörer för digital utveckling inom industri och offentlig sektor i Mellansverige. FPX deltar även i initiativet Health Innovation of Sweden tillsammans med fem andra regionala innovationshubbar och Linnéuniversitetet.

 I veckan gick sista anmälningsdagen ut för att ansöka om att bli en EDIH. Det är Sveriges innovationsmyndighet Vinnova som administrerar de svenska ansökningarna. Sveriges regering kommer nu att fatta beslut om dessa och skicka vidare kandidaterna till EU-kommissionen för beslut. Totalt 16 svenska kluster har anmält sitt intresse, och mellan fyra och åtta svenska EDIH bedöms kunna bli aktuella.

 Innovationshuben Future Position X har valt att delta i två initiativ, ett regionalt baserat och ett specialiserat inom hälso- och sjukvård. Det regionala initiativet Mid Sweden Industry and GovTech EDIH, förkortat Migthy EDIH är en sammanslutning av fem regionala aktörer i Mellansverige. Huvudsyftet med initiativet är att stödja och främja den digitala transformationen inom industri och offentlig sektor med grund i regionens smarta specialiseringsstrategi.

Den andra EDIH-ansökan där FPX deltar är ett hälsoinitiativ under namnet Health Innovation of Sweden. Samtliga sex aktörer som deltar i ansökan har pågående satsningar kring digital hälsa. Health Innovation of Sweden fokuserar på två huvudmål: Dels att med digital teknik bidra till en mer individbaserad preventiv hälso- och sjukvård, och dels att främja den nära vården som patienten själv kan bidra till, koppat till Sveriges mångmiljardsatsning ”Nära vård”.

 – FPX har valt att delta i två olika EDIH-initiativ som båda är relevanta för vår verksamhet, säger Henrik Dahl, VD på Future Position X. Vi har hög kompetens inom områdena hälso- och sjukvård liksom inom offentlig sektor, samhälle och industri.

– För att klara framtidens utmaningar för hållbara, jämlika och livskraftiga samhällen behöver vi arbeta med innovation i nära samverkan mellan verksamheter, näringsliv och forskning. Digitala innovationshubbar kommer göra det lättare att bedriva den typen av innovation i samverkan, menar Henrik Dahl.

Europeiska Digitala Innovationshubbar – 16 svenska ansökningar

Satsningen på Europeiska Digitala Innovationshubbar ligger inom EU:s program ett Digitalt Europa. Målsättningen är att varje medlemsstat ska ha minst en EDIH vid programstarten 2021. Syftet är att stödja den digitala omvandlingen av ekonomi och samhälle och se till att europeiska medborgare och företag kan dra nytta av fördelarna. Hubbarna ska inbjuda till ett gränsöverskridande samarbete. EU kommer att distribuera totalt 26,8 miljoner euro via olika typer av utlysningar och program kopplade till EDIH.

Bild av S. Hermann & F. Richter