Nyheter

Stationslägen nyckeln till framgång för nya stambanor

Region Jönköpings län, Västra Götalandsregionen och Region Östergötland går tillsammans ut i ett öppet brev till regeringen för att betona vikten av strategiska stationslägen och en stark samhällsplanering i den aviserade satsningen på nya stambanor.

”Det är nyckeln till att nya stambanor kan bli en vital ekonomisk ryggrad för både landsbygden och stationssamhällen”, skriver de regionala företrädarna. 

Strax innan sommaren meddelade regeringen att Trafikverket får i uppdrag att gå vidare med planerna på nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. För de tre regionerna som står bakom brevet var regeringens besked välkommet.

De skriver att världen på olika sätt förändrats i och med pandemin, och att vi plötsligt står inför den snabbaste och mest genomgående strukturomvandlingen i modern tid. De nya stambanorna kommer kunna bli det nödvändiga projekt för Sverige som krävs för att vitalisera ekonomin och bygga ett hållbart samhälle.

Samtidigt uttrycks en oro i brevet över Trafikverkets preliminära bedömning som kom i augusti om att behöva dra ned antal stationsorter, flytta ut stationslägen, minska antalet bibanor och kopplingspunkter.

Det finns stor risk för att de nya stambanornas möjlighet som drivkraft för samhällsbyggnad därmed allvarligt påverkas. Även om kostnaden för bygget av själva stambanorna kan tyckas hög, menar regionerna att vi kan räkna med att investeringarna i bland annat bostäder blir långt högre som en direkt positiv injektion i svensk ekonomi så snart besluten om utbyggnaden är fattade.

Regionerna menar också att projektets potential är nära sammanknuten med samarbetet mellan näringsliv, stat, kommuner och regioner och bör ta tillvara på det grundliga arbete som gjordes inom ramen för Sverigeförhandlingen. Regionerna vill därför även fortsättningsvis vara delaktiga i Trafikverkets utredningsarbete.