Nyheter

Reparbete skapar mervärde vid broinspektioner

Brokonstruktioner påverkas av föroreningar, vägsalt och fordonstrafik. All infrastruktur behöver tillsyn och underhåll. Det är det mest kostnadseffektiva sättet att skapa en långsiktig, hållbar och säker trafikmiljö och åtgärdsplan.

En broinspektion gör det möjligt att hitta eventuella skador eller avvikelser på konstruktionen. Genom regelbundna inspektioner och rätt underhållsåtgärder går det också att undvika stora oförutsedda reparationer, samtidigt som brons livslängd kan förlängas.

Klätterservice har i samarbete med bland andra Sweco, Cowi, Skanska och AFRY genomfört ett stort antal broinspektioner och åtgärder med hjälp av rep vilket har visat sig vara både säkert och effektivt. Syftet med dessa är att klargöra broarnas fysiska och funktionella tillstånd samt att inhämta bedömningsunderlag till beställaren.

Även provtagning av betong och underhållsarbeten på broar såsom rostskyddsmålning, betongreparationer och andra åtgärder genomförs från rep.

– Broinspektionerna vi utför är viktiga och kräver kompetens och erfarenhet då de ligger till grund för bedömningar av brons fortsatta livslängd och åtgärdsbehov. Att göra dessa inspektioner med hjälp av rep gör att vi kan komma närmare objektet och syna av en större yta och kan därav få en bättre uppfattning om konstruktionens status. Ofta utan att störa trafiken på bron, säger Björn Segelsbo, projektledare på Klätterservice.

Ett exempel på den flexibiliteten som reparbete medför är en inspektion som utfördes på en järnvägsbro i Borlänge i början av september. Här har det under lång tid varit svårt att få avbrott på sträckningen för att kunna köra ut en underbrolift för att inspektera brons undersida och valv. Klätterservice blev därför kontaktade och kunde med hjälp av rep utföra handnära inspektion av brons samtliga delar på ett säkert och smidigt sätt utan att påverka tågtrafiken.

– Vi på Klätterservice arbetar ofta med stål- och betongkonstruktioner i olika former. Vi har märkt att möjligheterna som vår metod reparbete medför just på broar i kombination med kompetensen inom stål och betong ger en enorm fördel för våra kunder. Vi är glada att vi under de senaste åren fått förtroende att utföra ett stort antal broinspektioner, men vi ser samtidigt att det fortfarande finns en stor potential att effektivisera underhålls- & reparationsarbeten av broar, säger Alexander Selander, platschef på Klätterservice i Östersund.