Nyheter

Brandspaningsflyget 2020: 61 timmar i luften och 2 upptäckta bränder

Brandspaningsflyget i samarbete mellan Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, Räddningstjänsten i nordöstra Skåne och Kristianstads flygklubb har under sommaren 2020 tillbringat mer tid i luften är tidigare år för att övervaka och följa upp larm om bränder i skog och mark. Två obevakade bränder har upptäckts och kunnat släckas tack vare piloternas agerande och assistans.

– Flera av de senaste årens skogsbränder har fått förödande konsekvenser. Med brandspaningsflyget begränsar vi skadorna och skapar trygghet för både markägare och boende. Det är ett samarbete vi är väldigt stolta över och gärna fortsätter med under kommande år, säger Niklas Larsson, vd på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad.

Under sommaren 2020 har samarbetet resulterat i totalt 61 timmars flygtid, vilket är nästan tio timmar mer än 2018 och 2019 tillsammans.

– Ju mer tid vi tillbringar i luften desto större chans har vi att upptäcka bränder. I flygklubben har riskmedvetandet och förmågan att se tecken på brand i terrängen ökat. Vi tycker att det är fantastiskt att få användning för våra kunskaper och göra en verklig samhällsinsats, särskilt nu under pandemin när många piloter är friställda, säger Arnaud Contet, ordförande i Kristianstads Flygklubb.

Brandspaningsflyget startade sommaren 2018 då torkan gjorde att det fanns akut behov av bevakning från luften. Idén kom från några ledamöter i Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads styrelse. Samtidigt delade Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad ut 500 brandsläckare till maskinförare inom skogs- och lantbruket för att ytterligare förbättra brandskyddet.

I år har brandspaningsflyget varit ett komplement till Länsstyrelsens brandspaningsflyg som har patrullerat enligt en särskild rutt varje dag vid ungefär samma klockslag. Genom det kompletterande brandspaningsflyget har ett större område täckts in och flygningar skett även på andra delar av dygnet. Två bränder har upptäckts på flygtid i samarbete med Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad. Ytterligare tre bränder har spårats vid privata flygningar.

– Det är bränder som annars hade kunnat sprida sig och skapa stor förödelse. Fördelen med bevakning från luften är att flyget kan lotsa våra fordon rätt när det kan vara svårt att geografiskt bestämma en brandplats, säger Johan Wendt, operativ chef på Räddningstjänsten i nordöstra Skåne.