Nyheter

Ny ordförande för Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen

Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen har utsett Per-Erik Eriksson som företrädare för föreningen. Per-Erik kommer främst fokusera på att lyfta frågorna om ökad trafiksäkerhet och förutsättningar för självkörande fordon i Danmark, Norge och Sverige.

Detta genom att verka för en ökad satsning på området vägmarkeringar från ansvariga myndigheter.

– I rollen som företrädare för organisationen skall Per-Erik Eriksson fortsätta utvecklingen för SVMF och tillvarata medlemmarnas intressen i Sverige, Danmark och Norge. I detta så ingår att ha dialog och påverka politiker och myndigheter om vikten att det avsätts tillräckligt med resurser för vägmarkeringar och trafiksäkerhet, säger Toni Ogemark, ordförande för SVMF.

– Genom Per-Eriks breda kontaktnät inom politik och från olika branschorganisationer, kommer vi kunna lyfta branschens frågor på ett mer naturligt sätt. Vi ser ett ändrat beteende i trafiken under Covid-19 och Microbility transporter, inkl. cykling ökar markant och vi vill självklart vara en del av lösningen så att dessa utsatta trafikanter kan transportera sig på ett säkert och tryggt sätt.  

– En viktig fråga för oss är hur vi kan öka anslagen till vägmarkeringar, så att vi kan få en ökad trafiksäkerhet på våra vägar samt förbereda infrastrukturen för framtiden. Tillståndsmätningar som görs årligen, visar att endast 25% av vägmarkeringarna i Sverige lever upp till minimum nivåer i vått väglag, vilket innebär en ökad risk för olyckor och ger ökad stress i trafiken avslutar Toni.

– Detta ska bli ett intressant och spännande uppdrag, säger Per-Erik Eriksson. Att få möjlighet att öka förståelsen kring vägmarkeringar och hur viktiga de är för trafiksäkerheten är ett viktigt område. Här är vägmarkeringar en viktig pusselbit i regeringens nollvision för antalet döda i trafiken. Jag ser också fram emot en dialog med fordonsindustrin kring självkörande fordon och hur branschen kan vara en naturlig del av den utvecklingen, avslutar Per-Erik.

Per-Erik kvarstår som partner i bolaget Agaton Communications och kommer där bistå befintliga kunder i kombination med detta nya uppdrag som företrädare för SVMF.