Nyheter

Järnvägsentreprenörerna: ”Flera problem med Riksrevisionens beräkningar av underhållskontrakt”

I en ny rapport menar Riksrevisionen att underhållskontrakten på järnväg i genomsnitt ökar med 74 procent från upphandlat pris till slutgiltig kostnad. – Tyvärr finns det flera problem med hur resultaten har tolkat, menar Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer i ett pressmeddelande.

– Infrastrukturminister Tomas Eneroths hot om ett återförstatligat järnvägsunderhåll dras på fel grunder. Kostnadsöverskridande är en budget- och planeringsfråga. Analysen har ingen bäring på sektorns effektivitet eller produktivitet, säger Robert Röder, ordförande i Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer.

Riksrevisionen har inte heller tillgång till information om mängdökningar i kontrakten. Om mängden går upp är det naturligt att kostnaden stiger mot det upphandlade priset, och ett kostnadsöverskridande uppstår. Det handlar t ex om att Trafikverket tar risken vid mycket nederbörd som försvårar projektet.

– För produktiviteten är det enbart intressant med den slutgiltiga kostnaden för Trafikverket och skattebetalarna, säger Robert Röder.