Nyheter

Trafikverkets digitala vinterväglagsdata i samarbete med Volvo

På vintern är det en utmaning att veta när och var det är halt, och att hålla vägarna framkomliga utan att ploga och salta i onödan. Genom digital vinterväglagsinformation samlar Trafikverket in stora mängder anonymiserade fordonsdata från vanliga bilars säkerhetssystem.

Det ger oss kunskap om exakt var och när det är halt, och då blir det onödigt att  salta och ploga en hel vägsträcka. Det här ger effekter som även är positiva ur ett miljöperspektiv då den nya tekniken bidrar till en bättre resursoptimering.

200 miljoner mätpunkter istället för 300

I sju pilotområden i Mälardalen och Västsverige samlade Trafikverket under 2019 in cirka 200 miljoner mätpunkter, att jämföra med cirka 300 mätpunkter med konventionella mätningar.

När en mängd, geografiskt utspridda bilar levererar data på detta sätt, ges en mer heltäckande bild av väglaget.

– Tack vare stora mängder data har Trafikverket ny kunskap som gör det enklare att bedöma om kraven i underhållskontrakten är optimerade ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, säger Christian Eriksson, enhetschef vägunderhåll. Det här är ett mycket lyckat projekt och Sverige är världsledande. Tekniken har börjat spridas runt om i världen och många använder vårt projekt som referens. 

Samarbete med fordonsindustrin

Inför kommande vinter kommer Trafikverket att få in fordonsdata från alla bilar från Volvo Cars, som har tekniken i sina senare bilmodeller.

Samarbetet med Volvo ger ännu bättre förutsättningar att utveckla en tydlig bild av hur data ska tas emot och delas. Fler fordonsaktörer är på gång att träffa avtal om datautbyte. Under projektets gång har ökad kunskap och insikt resulterat i att fler parametrar nu analyseras för att ge en mer fullständig information om tillståndet på det statliga vägnätet. Trafikverket utökar pilotprojektet med data från fordon i Luleåregionen för att säkerställa att alla former av vinterväglag testas. Ytterligare en ny upphandling av friktionsdata kommer att genomföras under vintern 2020/21.