Nyheter

Fyra transportforskare: ”Stoppa vägbyggen som går emot klimatmålen”

Med klimatutmaningen vi står inför är det orimligt att investera i vägutbyggnader som dels bara kan motiveras utifrån prognoser om ökade vägtransporter, dels genererar ökad biltrafik. Även redan beslutade projekt bör omprövas, skriver fyra transportforskare – Mats-Ola Larsson expert hållbar mobilitet på IVL Svenska Miljöinstitutet, Emma Lund fil dr transportforskare på Trivector, Fredrik Pettersson-Löfstedt fil dr, transportforskare på Lunds tekniska högskola, Linda Styhre tekn dr, transportforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet i Svenska Dagbladet:

”De vi intervjuat ser alla klimatmålet som ett mycket viktigt mål för transportsektorn, men åsikterna går isär om vilken roll infrastrukturplaneringen ska spela i omställningen. Det finns kommuner och regioner som försöker styra mot en minskad andel bilresor: Region Skåne är ett exempel, Stockholms stad ett annat. Anledningarna är flera. Klimatmålet är en del men det handlar även om trängsel, buller, bättre luft och möjligheter att skapa mer levande städer, vilket inte går att lösa med enbart eldrift och biodrivmedel.”

”Med den klimatutmaning vi står inför i dag är det orimligt att fortsätta investera i vägobjekt som dels bara kan motiveras utifrån prognoser om ökade vägtransporter, dels genererar ökad biltrafik som gör det ännu svårare att nå klimatmålen. Sådan finansiering behöver i stället styras om till åtgärder som skapar framtidens hållbara transportsystem.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.svd.se/stoppa-vagbyggen-som-gar-emot-klimatmalen