Nyheter

Snabbehandlad EU-förordning ska ge sänkta banavgifter

EU-förordningen Fastställande av åtgärder för en hållbar järnvägsmarknad mot bakgrund av covid-19-utbrottet gäller från den 13 oktober 2020. Det är här fråga om synnerligen snabbt framtagen EU-lagstiftning som ger medlemsstaterna möjligheten att reducera eller helt slopa banavgifter under en begränsad tid.

Lagstiftningen ska snarast uppfattas som en uppmaning till medlemsstaterna att ge lättnader för banavgifter och bokningsavgifter – även retroaktivt – under perioden 1 mars 2020 – 31 december 2020.

Vidtagna åtgärder ska meddelas till kommissionen inom 3 månader och kan förlängas som längst till april 2022. I förra veckan skickade Tågföretagen in en ytterligare framstöt som uppföljning på dialogen med regeringen om stöd till Sveriges tågoperatörer.

I veckan lämnade Riksrevisionen sin rapport Drift och underhåll av järnvägar till regeringen. Rapporten visar att kostnaderna för upphandlat underhåll blivit i genomsnitt 74 procent högre än förväntat. Riksrevisionen har identifierat förbättringsbehov och ger rekommendationer. Tajmingen är god, just nu pågår remisstiden för framtidens järnvägsunderhåll och organisationen därav.

Läs mer i artikel på tagforetagen.se.