Nyheter

Jesper Hersbro, Vertiv: ”Alla förändringar pekar mot edge-lösningar”

Jesper Hersbro, kanalchef för datacenterföretaget Vertiv i Norden och Benelux skriver i nedanstående inlägg om hur många hem är på väg att bli edgeinstallationer, där alla förändringar pekar mot edge-lösninga

Krönikan hänvisar också till Vertivs senaste globala undersökning ”Data Center 2025: Closer to the Edge” som visar att de 20 procent som redan har edgelösningar förutspår att antalet edgesajter kommer att öka med 400 procent år 2025.:

”Många hem är på väg att bli edgeinstallationer. Det ger nya möjligheter, men ställer också nya krav på tekniklösningar och support. Kanalpartner blir nyckelaktörer.

Som så ofta med nya typer av tekniklösningar så har inte bilden av edgeteknik klarnat ännu. Från att ha omnämnts som en nätverks-, server- och applikationsarkitektur för IoT-tillämpningar, så har fler användningsområden kommit med i… bilden.

I korthet handlar edge om att flytta ut beräkningskraft och dataanalys, sådant som traditionellt skötts av servrar i datacenter eller persondatorer på användarnas skrivbord, till kanten av nätverken, nära de enheter som genererar data.

Det låter sannerligen som en kravspecifikation för just IoT. Men det finns alltså fler tillämpningsområden, vilket har aktualiserats av de stora förändringar som samhället i stort genomgår just nu.

På senare tid har hemmakontoren blivit en enormt vanlig företeelse, och de har blivit edgedestinationer, eller vi kanske ska säga ”edgenoder”. En anledning till det här är naturligtvis behovet av att ge de enskilda användarna som sitter hemma tillgång till mer funktionalitet. En annan anledning, precis som i IoT-scenariot, är att minska behovet av bandbredd. Om mer databearbetning utförs i kanten av nätverken är det mindre data som behöver skickas.

För att dra full nytta av det här krävs det nya arkitekturlösningar. Det behövs mer datacenterkapacitet nära de enskilda användarna. Dels för att verkligen minska behovet av trafik i nätverken ordentligt, dels för att användarnas datorer trots allt inte räcker till för allt arbete. Det behövs uppbackning av servrar i datacenter.

Hur ska alla dessa nya, mindre datacenter byggas? En lösning som ser allt mer intressant ut är datacenter som byggs med förfabricerade, modulära delar vad gäller infrastruktur. Det ger inte bara snabbare byggen och lägre kostnader. Det betyder förhoppningsvis också att datacentren har testats på bättre sätt när de ska tas i drift.

Allt det här har de IT-beslutsfattare som redan använder edgelösningar insett. I Vertivs undersökning ”Data Center 2025: Closer to the Edge” visar det sig att de 20 procent som redan har edgelösningar förutspår att antalet edgesajter kommer att öka med 400 procent.

Det här innebär förändringar vad gäller behovet av stöd för implementation. Det kommer att bli fler installationer som i medeltal är mindre. För att tala klartext, färre rack på varje ställe, men fler ställen och lika, eller mer, verksamhetskritiskt. Räkna med större krav på flexibilitet och möjligheter till lokal support. Det ställer också krav på utrustning i edgeinstallationerna som förenklar fjärradministration.

Kanalpartner blir nyckelaktörer i det här scenariot. Det är de som kan hjälpa kunderna till rätta med nya tekniklösningar som edge.

Och ja, resonemanget ovan om stora förändringar i samhället syftar förstås på coronapandemin. Men det är inte troligt att den blir den sista omvälvande händelsen som påverkar teknikanvändning. Räkna med fler förändringar och större behov av flexibilitet framöver.”

– Jesper Hersbro, kanalchef för datacenterföretaget Vertiv i Norden och Benelux