Nyheter

Västtrafik: ”Full fart bakåt i hållbarhetsutvecklingen: bilresandet ökar – resandet med kollektivtrafiken minskar”

”Just nu är det full fart bakåt i hållbarhetsutvecklingen. Resandet med kollektivtrafiken minskar och bilresandet ökar. Om vi ska lyckas med omställningen till ett mer hållbart samhälle behöver vi prata om hur det kollektiva resandet ska se ut när pandemin är över”.

Det skriver Västtrafiks vd Lars Backström och styrelseordförande Peter Hermansson (M) i ett debattinlägg i Dagens Samhälle.

”De senaste tio åren har resandet med kollektivtrafiken ökat stadigt i Västra Götalandsregionen. Nu riskerar den utvecklingen att raseras. Under de första månaderna av pandemin halverades resandet med kollektivtrafiken. Även om resandet hämtat sig ligger det fortfarande runt 30 procent lägre än 2019.”

Västtrafik har låtit göra en ny undersökning och den pekar på att man inte bara tappar resenärer – kollektivtrafiken tappar också i attraktionskraft:

”Undersökningen visar att färre tycker det är modernt att resa kollektivt jämfört med förra året, och fler tror på ökat resande med bil.”

”Vi gör allt vi kan för att minska smittspridningen. Men läget i kollektivtrafiken är mycket ansträngt. Vi kör med så många fordon vi kan för att försöka undvika att trängsel uppstår, trots att biljettintäkterna minskat drastiskt. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det ohållbart. Vi räknar med ett tapp på en miljard kronor i minskade intäkter vid årets slut, och lika mycket nästa år.”

Läs hela debattinlägget här:

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/hur-bra-ar-kollektivtrafiken-nar-pandemin-ar-over-34043