Nyheter

Hisingsbron: Överenskommelse klar mellan Skanska MTH och Göteborgs Stad

Skanska MTH och trafikkontoret Göteborgs Stad har nu nått en överenskommelse om de merkostnader som har uppstått vid byggnationen av Hisingsbron. Överenskommelsen innebär att trafikkontoret ska betala 198 miljoner kronor till Skanska MTH.

Merkostnaderna i projekt Hisingsbron handlar i huvudsak om ökade kostnader för produktionen av stålkonstruktioner till Arpeggio, den del av Hisingsbron som går över Göta älv, samt kostnader som har orsakats av förseningar i projektet.

– Vi har gjort en fördelning av de uppkomna kostnaderna som både vi och Skanska MTH kan acceptera, säger Christer Niland, avdelningschef för Stora projekt på trafikkontoret.

Det innebär att trafikkontoret ska betala 198 miljoner kronor till Skanska MTH. Av det beloppet är 28 miljoner redan betalade.

– Det har varit komplexa förhandlingar men dialogen har hela tiden varit konstruktiv. Nu fokuserar vi på att få färdigt bron, säger Per-Ola Svahn, regionchef för Stora projekt väst, Skanska.

I våras höjde trafikkontoret sin prognos för projektet från 3,5 till 3,65 miljarder kronor i 2009 års penningvärde med anledning av projektets totala riskexponering. I prognoshöjningen ingår de merkostnader som är kopplade till produktionen och leveransen av stålkonstruktionerna till Arpeggio.

– De merkostnader som vi nu har fattat en överenskommelse om är en del av den prognoshöjning som vi gjorde i våras, säger Christer Niland.