Nyheter

Transportfirmor blir miljöbovar på grund av missförstånd

Varför uppfyller inte logistikindustrin de gröna mål som förväntas av den med tanke på överflödet av teknik som stöder detta, frågar sig Amer Jazairy, forskare inom hållbar logistik vid Högskolan i Gävle.

Amer Jazairy säger att både köpare och utförare av transporttjänster generellt vill arbeta för en hållbar logistik, men att de ofta missförstår varandra. De gröna kraven från logistikköparna kan till exempel bli för specifika, omöjliga eller motstridiga för transportfirmorna.

– Detta får oss att snabbt dra slutsatsen att samarbete mellan de två aktörerna är vägen framåt för grönare transporter, men vår forskning visar att samarbete kanske inte alltid är nyckeln, säger Amer Jazairy.

Amer och hans kollegor vid Högskolan i Gävle identifierade två olika typer av samarbeten, ett som är centrerat kring långvariga kontrakt där de båda parterna gemensamt och under långa avtalstider investerar i specifika tillgångar, och ett som är centrerat kring utbyte av kunskap och information mellan parterna.

Forskningen visar att vissa gröna transportmetoder bara kräver den första typen av samarbete, medan andra bara kräver den andra – och vissa kräver båda.

– Att investera i flottor som kör på alternativa bränslen kräver till exempel bara att man kommer överens om långsiktiga kontrakt för att säkra avkastningen på investeringarna, då det i detta segment handlar om snäva vinstmarginaler, säger Amer Jazairy.

– Men när vi talar om de stora logistikcentren som nu byggs runt våra städer så behövs ett samarbete om kunskapsutbyte, till exempel genom att integrera IT-systemen för att få live data om transporterna och för att dela kunskap för att optimera routing.

Om de två aktörerna tillämpar ”fel” typ av samarbete, fastslår Amer, kan det leda till onödiga kostsamma konsekvenser, då det innebär åtaganden i bindande avtal och en intensifierad kommunikationsinsats.

– Så försiktighet krävs innan vi samarbetar!

– Det här är första gången vi forskare säger att ett samarbete inte alltid är att föredra för grön logistik. Det är inte alltid, ju mer desto bättre, det beror helt på vilken typ av gröna transporter det är fråga om, säger Amer Jazairy.

 

Amer Jazairy försvarade sin avhandling ”Engaging in green logistics – An eye on shippers, logistics service providers and their interaktions” den 2 oktober, 2020 vid KTH i Stockholm.