Nyheter

Ny analys: Så slår exporten av miljöbilar mot klimatet

Var tredje svensk miljöbil hamnar utomlands. Fortsätter exporten som i dag kommer de årliga CO2-utsläppen från biltrafiken att bli i genomsnitt 700 000 ton högre fram till 2030, och 45,8 miljarder kronor i miljöbilspremier riskerar indirekt att hamna hos utländska bilköpare. Detta visar beräkningar från Chalmers Industriteknik som presenteras i 2030-kalkylatorn, framtagen av bilförmedlaren Kvdbil.

I dag exporteras var tredje nyregistrerad klimatbonusbil efter i genomsnitt två år, enligt Chalmers Industriteknik. Sedan bonus malus-systemet infördes 2018 har exporten gjort att Sverige gått miste om en utsläppsminskning på närmare 200 000 ton CO2, enligt beräkningar från Chalmers Industriteknik. Det motsvarar utsläppen från all Sveriges biltrafik under en vecka. Om ingenting görs kommer Sverige år 2030 ha gått miste om en utsläppsminskning på 6 miljoner ton CO2, vilket motsvarar cirka 34 utsläppsfria dagar årligen.

– För varje dag som går försenas omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta. Stoppas inte exporten kommer det bli mycket kostsamt, både för klimatet och för Sveriges skattebetalare, säger Lars Nykvist, vd Kvdbil.

Men det är inte bara Sverige som skulle gynnas av ett exportstopp. Ett exportstopp skulle även minska de globala utsläppen. Skälet till det är att i Sverige så laddas bilarna med förnybar el medan den europeiska elmixen till stor del kommer från fossila energikällor.

– Det är elmixen som avgör hur ren elbilen är. I Sverige har vi en elmix som innebär låga koldioxidutsläpp, men ute i Europa där mycket av elproduktionen kommer från kol och olja är klimatvinsterna inte lika stora. Om bilarna stannar kvar i Sverige skulle vi inte bara minska våra egna utsläpp utan också de globala utsläppen, säger Jakob Lagercrantz, vd 2030-sekretariatet, som varit med i analysarbetet.

I dag betalas en bonus ut på uppemot 60 000 kronor till den som köper en klimatbonusbil, och nästa år höjs bonusen med 10 000 kronor. Om exporten får fortsätta beräknas kostnaden för staten bli 45,8 miljarder kronor till 2030.

– Dagens system är ineffektivt och inte vad klimatet behöver. Det är dags att sätta stoppa för miljardrullningen, säger Lars Nykvist.

Då når vi klimatmålet

Regeringen har i en promemoria föreslagit att klimatbonusbilar som registreras från 1 januari 2021 och som avregistreras inom fem år av annan anledning än skrotning gör den första ägaren återbetalningsskyldig. Men en sådan lagändring skulle inte ha omedelbar effekt.

I 2030-kalkylatorn presenteras därför också effekterna av en retroaktiv lagändring. Ett sådant scenario skulle innebära en ytterligare reduktion på 700 000 ton CO2 i Sverige och att biltrafikens 2030-mål nås bara ett år för sent. Globalt skulle besparingen uppgå till 280 000 ton CO2 och i stället för 3 miljarder skulle statens kostnad bli 920 miljoner kronor*.

– Det räcker inte med ett regelverk som har till syfte att minska exporten av kommande generationer miljöbilar. Ska klimatmålet nås måste vi agera här och nu och då krävs ett system som gäller retroaktivt. Dessutom motiveras inte utbyggnaden av laddinfrastruktur i Sverige, om en så stor andel laddbara bilar försvinner ur landet, avslutar Lars Nykvist, vd Kvdbil.

8 av 10 stöder exportstopp

En Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av Kvdbil visar att det finns ett brett stöd att göra något åt dagens situation. Mer än sju av tio (74 %) anser att det är fel att klimatbonusbilar exporteras och åtta av tio (79 %) håller med om att den som mottagit bonusen ska bli återbetalningsskyldig om bilen exporteras inom en femårsperiod.

Om Bilberget
Bilberget är ett initiativ från Kvdbil som har som syfte att lyfta frågor och uppmuntra till nya lösningar som bidrar till att moderniserar vår bilpark för att minska utsläppen. På Bilberget.se finns den interaktiva 2030-kalkylatorn tillgänglig.

Läs mer på:

Bilberget.se.

Om 2030-kalkylatorn
Modellen 2030-kalkylatorn har utvecklats av Chalmers Industriteknik i samarbete med 2030-sekretariatet på uppdrag av Kvdbil. Med hjälp av 2030-kalkylatorn som finns på webbplatsen Bilberget.se kan besökare själva räkna på effekten av olika klimatåtgärder och följa utvecklingen mot 2030-målet.

Läs mer på:

Bilberget.se.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 3–6 september 2020. Totalt intervjuades 1033 personer i åldern 18-79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.