Nyheter

Kardonbanan i Norrköping kopplas in

Kardonbanan, den nya godsjärnvägen som förbinder Södra stambanan med Norrköpings hamn står snart klar. Just nu pågår arbetet med att koppla in den nya järnvägen och testa alla system innan den tas i drift i februari 2021.

Norrköping är utpekad som en strategiskt viktig knutpunkt för godshantering även nationellt, med byte mellan olika transportslag. Här finns både djuphamn, motorväg och stambana. Kardonbanan i kombination med utbygganden av hamnen gör området kring Malmölandet högintressant för etableringar för transportintensiva företag.

– Inkopplingen som pågår just nu är en viktig milstolpe för projektet, som kommer att bidra till att stärka Norrköpings position som logistikstad, säger Gunnar Cederberg, avdelningschef mark och infrastruktur.

Syftet med att bygga Kardonbanan är att effektivisera hanteringen av gods och öka andelen gods som fraktas på järnväg. Samtidigt är Kardonbanan en förutsättning för att kunna bygga Ostlänken genom Norrköping.

– Kommunen och staten har tillsammans gjort en jättesatsning på Kardonbanan, som förutom att bidra till mer hållbara transporter också är ett första viktigt steg till byggandet av Ostlänken, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande.

Tack vare Kardonbanan kommen tågen att kunna köra direkt från stambanan med elektrifierade spår hela vägen till hamnen. Idag måste godstågen åka in till centrala Norrköping där man byter till diesellok för att åka den sista biten ut till hamnen.

Foto: Trafikverket