Nyheter

Volvokoncernen och Isuzu Motors bildar strategisk allians

Volvokoncernen och Isuzu Motors undertecknade igår bindande avtal om bildandet av en strategisk allians inom kommersiella fordon för att ta tillvara möjligheterna i den pågående omvandlingen av branschen, i enlighet med den avsiktsförklaring som undertecknades i december 2019.

Alliansen mellan Volvokoncernen och Isuzu Motors syftar till att bygga en långsiktig och stabil relation som kommer att omfatta, men inte begränsas till:

Att bilda ett tekniksamarbete som syftar till att ta till vara parternas kompletterande kompetensområden inom både välkänd och ny teknik samt skapa en större volymbas för att kunna göra investeringar i teknik av världsklass.

Tekniksamarbetet omfattar:

Gemensam utveckling av Isuzu Motors och UD Trucks plattformar för tunga och medeltunga lastbilsmodeller för Japan och andra asiatiska marknader, bland annat genom att utnyttja Volvokoncernens teknik.

Planerat samarbete kring ny teknik som autonom körning, uppkopplade fordon samt tunga och medeltunga elektriska fordon.

Volvokoncernen och Isuzu Motors kommer att inrätta en gemensam organisation för att driva alliansen med kontor både i Japan och Sverige. Organisationen kommer ledas av en styrelse bestående av Isuzu Motors VD, Volvokoncernens VD och andra viktiga befattningshavare från de två bolagen.

– Jag har stora förväntningar på denna strategiska allians, som kommer att göra Volvokoncernen och Isuzu Motors ännu mer konkurrenskraftiga inom sina respektive marknader och segment. Detta är en möjlighet att dela på teknikinvesteringar och att hjälpa varandra att växa. Jag är övertygad om att UD Trucks kommer att bli en bro mellan Volvokoncernen och Isuzu Motors och att den strategiska alliansen skapar förutsättningar för att fortsätta utveckla UD Trucks till en ny nivå inom Isuzu Motors. Jag vill också uttrycka min stolthet över hur UD Trucks-teamet har kunnat ta hand om kunderna och fortsätta att förbättra lönsamheten även under denna period som saknar motstycke, präglad av COVID-19-pandemin. Volvokoncernen kommer att fortsätta stödja UD Trucks och ha en närvaro i de asiatiska marknaderna genom denna allians, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvokoncernen.

– Idag är en mycket spännande dag. Vi har undertecknat ett strategiskt alliansavtal med Volvokoncernen. Den svåra och oförutsägbara COVID-19-situationen har gjort den strategiska alliansen ännu mer värdefull och har byggt upp en stabil och tillitsfull relation mellan Isuzu och Volvokoncernen. Detta långsiktiga partnerskap kommer spänna över produkter, teknologier och regioner, och aktivt bidra till serviceförbättringar och stärkt kundnöjdhet samt stödja logistikbranschen. Jag är lyckligt lottad som får med UD Trucks i Isuzukoncernen. UD Trucks kommer att vara en viktig faktor i den strategiska alliansen när det gäller att skapa ett effektivt samarbete mellan Isuzu Motors och Volvokoncernen, säger Masanori Katayama, president och representativ chef för Isuzu Motors Limited.

Bild av A Beijeman