Nyheter

Infrahubs bygger ny logistikanläggning i Norrköping

Under hösten 2020 kommer Infrahubs AB för beställaren PostNord TPL att bygga en ny logistikfastighet på Malmölandet i Norrköping.

Linotol har fått i uppdrag av AKEA AB som verkar inom anläggnings och kabelbranschen att projektera och utföra golvgjutning samt pålplintar. Man har tidigare producerad betonggolv för projektets entreprenörer vilka uppskattar Linotols lösning för PostNord TPL

Bottenplatta omfattar 61000m2 och hela golvytan utförs fribärande på betongpålar.

Linotols tekniska lösning är en platta armerad med både traditionell armering och stålfiberarmering som är anpassad för maskinell gjutning med laseravdragare.

Metoden innebär att man kommer kunna gjuta 6000-8000m2 i veckan.

Förutom bottenplattan ska Linotol utföra pågjutning på entresol samt körytor av betong utomhus sammanlagt 13000m2. Arbetena med pålplintar kommer att påbörjas redan i år och golvgjutningen är planerad till våren.

– Vi verkar i Sverige, Danmark och Norge men det är alltid lite extra roligt att få vara med och utveckla framtidens logistikbyggnader här på ”hemmaplan” i Norrköping. Vi gjuter just nu golv och entresol vid Rustas logistiklager på grannfastigheten med en liknande golvlösning, säger Wiktor Holstenson, Entreprenadchef Linotol.

Infrahubs kommer att driva byggprojektet och äga fastigheten och hela lagerytan hyrs av PostNord TPL som kommer att bedriva tredjepartslogistik åt Bauhaus AB.

– När verksamheten i det nya lagret är i full drift kommer den att sysselsätta cirka 300 personer, varav ungefär 200 är nya arbetstillfällen, säger Bengt Ydebäck, projektledare på PostNord TPL.