Nyheter

3 myter om brand i BIM

Av Filippa Wieselgren, Bimfire Software.

Projektering i BIM-miljö är ingen nyhet inom byggbran­schen, förutom för den lilla men samtidigt stora biten som kallas brand. Denna disciplin ligger de facto långt efter de övriga digitaliseringsprocesser som sker i branschen. Men steget från traditionell projektering till digitala arbetsflöden är faktiskt inte så stort.

I den traditionella byggprocessen kan projekteringen liknas vid en stafett där arbetsinsatser sker i isolerade faser och materiel lämnas mellan aktör till aktör – som en stafettpinne. BIM, Building Information Modeling, har som syfte att bryta upp det stafettlopp som är traditionell projektering och istäl­let skapa parallella, interaktiva arbetsflöden. På så vis kan aktörerna arbeta jämte varandra och utbyta levande, upp­daterad data. Samarbetet stärks vilket gynnar slutresultatet.

Brandskydd i BIM är fortfarande en färskvara vilket för den enskilda brandkonsulten kan verka avskräckande, men de senaste åren har utvecklingen eskalerat. Trots detta lever flera seglivade myter kvar, myter som det är hög tid att ta död på.

Myt 1: Det är tidskrävande och dyrt att börja BIMa.

Att denna myt lever och frodas är simpel psykologi, männ­iskan är ett vanedjur. Men faktum är att det inte behöver vara så svårt. Bengt Dahlgren AB har satsat på att skapa förmåga kring digitala arbetsflöden inom brandskyddspro­jektering och menar att klivet inte är så stort som man tror.

– Komplicerat är väl en definitionsfråga. För många traditionalister är det nog det. Jag skulle säga att det inte är svårare att brand-BIMa än att göra brandritningar i Autocad. Klarar man det kommer man klara brand-BIM, säger Erik Almgren, brandingenjör på Bengt Dahlgren AB.

Myt 2: Brandingenjören kravställer, inte projekterar

Visst, brandingenjören har traditionellt stått bredvid som kravställare och inte deltagit aktivt i projekteringen. Egent­ligen finns det inga hinder för brandingenjören att anta en projekterande roll, det är snarare eftersträvansvärt.

– Genom att arbeta tätare med arkitekten och andra tekniska discipliner kan vi nå bättre resultat och höja kvalite­ten på hela leveransen, menar Erik.

Myt 3: Branschen är inte mogen!

Inställningen idag är att branschen kommer att digitaliseras så småningom men att vi inte riktigt är redo än, och därför vågar ingen ta första klivet. Faktum är att flera aktö­rer redan arbetar i BIM! Verktyg, ar­betsprocesser och erfarenheter finns alltså bara att hämta in.

– Branschen blir allt mer mogen och det går fort allt fortare.

Erik Almgren är brandingenjör på Bengt Dahlgren AB och har arbe­tat med implementeringen av Bimfie Tools, ett digitalt verktyg för brandingenjörer. Med Bimfire Tools kliver du rätt in i BIM-miljön för att arbeta med digital brandskyddsdata, för ett bättre brandskydd.