Nyheter

Autonom drönarflygning demonstreras mellan Linköping och Norrköping

Autonom drönarflygning demonstreras mellan Linköping och Norrköping i ett europeiskt program. Hösten 2022 planerar LFV, Linköpings Universitet och Independent Business Group att genomföra en testflygning med en drönare mellan Linköping och Norrköping. Testflygningen är en del i en stor Europasatsning för att visa samhällsnyttan med drönare.

– Vi är mycket stolta att kunna stå som värdar när blickarna riktas mot Sverige och våra städer. Duktiga företag och framåtanda gör att vi blir en region att räkna med, säger Reidar Svedahl, kommunalråd och ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden i Norrköping.

Muharrem Demirok, kommunalråd och ordförande Samhällsbyggnadsnämnden i Linköping fortsätter:

– Tillsammans bildar vi ett starkt kluster av kunnande, teknik och forskning. Linköpings Universitet förenar oss redan och nu har vi ytterligare ett band i den relationen. Vi blickar fram emot slutet av sommaren 2022 när vår region tar ett kliv till.

Luftfartsverket (LFV), Linköpings Universitet (LiU) och Independent Business Group (IBG) kommer att planera och genomföra en flygning med en större drönare som ska klara 10 kilo last som ska transporteras minst 50 km. Detta är en del i en stor Europasatsning på att demonstrera samhällsnyttan med drönartjänster och att arbeta fram framtida riktlinjer för dessa. Östergötland och Norrköping-Linköping är en av sex platser i Europa som genomför denna demonstration av drönartjänster i stadsmiljö.

Övriga städer är Paris, Bryssel och andra platser i Tyskland, Italien och Spanien. Mellan de östgötska städerna görs flygningen från stadsmiljö till stadsmiljö, med de utmaningar som följer där. Flygningen är planerad till kvartal 3, år 2022.

– Förenklat så bygger vi en korridor i luftrummet mellan Linköping och Norrköping. Det är redan idag en intensiv trafik mellan städerna av människor, gods och data. En del av dessa transporter kan förmodligen genomföras effektivare och fossilfritt med hjälp av drönare, säger Billy Josefsson på LFVs FoI-enhet.

Miljö- och säkerhetsaspekter är prioriterade och en stor del av arbetet. Bland annat måste risker identifieras ur flera perspektiv. Arbetet med att kartlägga dessa och att göra kontinuerliga flygsäkerhetsbedömningar är kritiskt för dessa flygningar. Forskningen vid Linköpings Universitet är världsledande i detta avseende. Vidare bidrar LiU med informationsvisualisering över regionen där aktörer kan följa och påverka flygningen.

– Det är hedrande att IBG får chansen att koordinera och kommunicera detta genombrott i flygvärlden som verkligen sätter vår region på kartan. Vi har nyligen etablerat vårt företag i Norrköping där stark kunskap inom logistik, transport och luftfart finns. LFV, Transportstyrelsen och LiU är sådana exempel, där vi kan samarbeta för att ta ytterligare kliv inom flygbranschen, säger Jesper Low, VD på IBG.

– Att vi kvalificerade oss beror till stor del på viljan att samarbeta, där stadsbyggnadskontoren med Reidar Svedahl och Muharrem Demirok i ett tidigt stadium av ansökan gav sitt stöd. Det är inte helt spikat ännu, men tanken är att starta i Mjärdevi och landa på Norrköpings flygplats Kungsängen. Själva flygningen genomförs av Katla Aero som är ett svenskt bolag med rötter i Norrköping.

Roger Li, manager UTM på LFV, jobbar med införandet av drönartjänster:

– Detta projekt är ett unikt tillfälle att i praktiken få tillämpa de tekniska lösningar, de tjänster och de regelverk för den obemannade luftfarten som tagits fram under de senaste åren. Projektet kommer även att kunna ge lärdomar och fungera som input i den fortsatta utvecklingen inom detta spännande område.

– Det här projektet knyter samman inte bara flera av regionens aktörer inom området, utan också den forskning som LFV och Linköpings Universitet har bedrivit tillsammans under mer än tio år. Vi ser att detta är ett bra exempel på ett lyckat ”triple-helix-samarbete” mellan näringslivet, forskningen och den offentliga sektorn, säger Martin Rantzer, campusråd och prefekt vid Campus Norrköping vid Linköpings universitet.