Nyheter

Ny tjänst för kostnadsbedömning från AFRY skapar träffsäkerhet i infrastrukturprojekt

Bygg- och infrastrukturprojekt är ofta både komplexa och omfattande, vilket gör att det kan vara svårt att i ett tidigt skede ha kontroll över de långsiktiga kostnaderna. Det är en stor utmaning för många beställare, då cirka 60 procent av den totala kostnaden inte går att påverka när läge och gestaltning är bestämt.

Därför har AFRY utvecklat tjänsten Dynamisk kostnadsbedömning som ger beställaren en tidig och realistisk kalkyl för hela projektet. Tjänsten ökar träffsäkerheten och minskar osäkerheten för alla involverade.

– Vi läser om många projekt som går långt över budget. Ofta med förklaringen att kostnaderna uppkommit under projektens gång. Men dyra överraskningarna går att undvika med hjälp av rätt metoder och analyser i ett tidigt skede. Med vår tjänst Dynamisk kostnadsbedömning får alla redan i ett tidigt skede en tydlig bild av kostnaderna för hela projektet, säger Arvid Almberg, sektionschef Projektanalys och strategi.

För att kunna göra en helomfattande analys genomför AFRY den Dynamiska kostnadsbedömningen tillsammans med experterna som deltar i projektet. På så sätt utnyttjas all den kunskap och erfarenhet som finns i projektgruppen. Tillsammans i strukturerade workshops får AFRY tillgång till kunskap om hela projektet, även i ett mycket tidigt skede.

– Sedan 1999 har vi använt oss av ett unikt kalkylverktyg för att i ett tidigt skede beräkna de totala kostnaderna i ett projekt. Vårt verktyg har använts i över 10 000 bygg- och infrastrukturprojekt och ligger till grund för våra dynamiska kostnadsbedömningar. När vi kombinerar det med våra workshopmetoder skapar vi förutsättningar för våra kunder att tidigt kunna förstå och även undvika problem som annars kan försena eller göra projekten väsentligt dyrare, säger Tobias Hoel, sektionschef Byggekonomi.

Bild av Steve Buissinne