Nyheter

Pausad: 5G-auktionen

PTS avvaktar beslut från kammarrätten innan myndigheten avgör hur myndigheten ska gå vidare med auktionsförfarandet. Huawei Technologies Sweden AB har överklagat PTS beslut om godkännande av sökande samt tillståndsvillkor. Även Hi3G har överklagat beslutet.

Förvaltningsrätten i Stockholm beslutade i måndags att tillståndsvillkoren som avser Huawei tills vidare inte ska gälla (inhibition).

PTS kommer att överklaga förvaltningsrättens beslut om inhibition till nästa instans, som är kammarrätten.

PTS inställning är att villkoren går att överklaga först när beslut om tillstånd har fattats efter auktionen. Beslutet kan alltså inte överklagas särskilt. Om målet ändå ska prövas i sak anser PTS att det finns väsentliga samhällsintressen, särskilt bevarandet av Sveriges säkerhet, som innebär att PTS beslut bör gälla även under den tid som domstolen prövar ärendet.

För PTS är det angeläget att auktionen kan genomföras snarast så att de svenska konsumenterna och företagen fullt ut kan börja ta del av de nya möjligheter som 5G-tekniken innebär. Auktionen blir därmed också viktig för Sveriges konkurrenskraft.

Men samtidigt är det viktigt med så klara förutsättningar som möjligt. PTS avvaktar därför kammarrättens prövning i frågan om överklagbarhet och inhibition. När denna process avslutats kommer PTS att fatta ett nytt beslut kring auktionen.

Det blir därför domstolens handläggning av ärendet som avgör när PTS kan fatta beslut om den fortsatta processen.