Nyheter

Viking Line ställer in samtliga kryssningar mellan Stockholm och Åland

Rederiet Viking Line ställer in samtliga kryssningar mellan Stockholm och Åland med fartyget Viking Cinderella under perioden 19 november 2020 till och med 3 februari 2021.

Orsaken är den ökande smittspridningen i Sverige och de regionala myndighetsråd som gör att merparten av befolkningen nu förväntas undvika icke nödvändiga resor och fysiska kontakter utanför det egna hushållet. Viking Cinderella gör sin sista kryssning för året imorgon söndag den 15 november.

Viking Lines svenskflaggade fartyg Viking Cinderella kryssar normalt mellan Stockholm och Mariehamn med 900 000 resenärer per år. I samband med att covid-19-pandemin bröt ut i våras ställdes samtliga kryssningar in fram till och med juni månad. Tack vare införandet av långtgående smittförebyggande åtgärder i terminaler och på fartygen kunde Viking Line dock återuppta kryssningsverksamheten under sommaren och hösten.

– Vi har erbjudit Ålandskryssningar med Cinderella sedan juli månad och också gjort sex mycket uppskattade kryssningar till Visby under sommaren. De smittförebyggande åtgärder vi har tagit fram tillsammans med branschen samt den världsunika My Care-verifikationen som styr vårt arbete under pandemin i detalj, har fungerat mycket väl och varit uppskattade av både medarbetare och resenärer. Men, såsom situationen i samhället hastigt har utvecklats de senaste veckorna, är det viktigt att vi tar vårt ansvar och ställer in kryssningarna tills det förhoppningsvis lättar igen, säger Kenneth Gustavsson, marknadsdirektör Viking Line Skandinavien.

Viking Line ställer in samtliga kryssningar med Viking Cinderella under perioden 19 november 2020 – 3 februari 2021. Rederiet kontaktar inbokade resenärer i turordning för ombokning och avbokning. Viking Lines övriga trafik påverkas inte. För närvarande går fartyg från Sverige mellan Kapellskär och Mariehamn, respektive mellan Stockholm och Åbo. All trafik mellan Stockholm och Helsingfors är sedan tidigare inställd fram till och med den 28 mars 2021.

Viking Line följer Svensk Sjöfarts branschstandard för ett säkert resande under pågående pandemi. Rederiet är också först i världen att få hela sitt smittskyddsarbete och samtliga covid-19-rutiner My Care-verifierade av klassningssällskapet DNV GL. Verifikationen omfattar Viking Lines samtliga sju fartyg och de sex terminalerna i Sverige, Åland, Finland och Estland.